پیش بینی آب و هوا در َِن فُُكهِ

35° 1.583 N 5° 55.893 E
آب و هوا در حال حاضر
+34 °C
22:52:10
0
20 %
1.54 m/s
E
1011 hPa
clear sky
0
+37 °C
+34 °C
+40 °C
+29 °C
05:50
12:41
19:32
21:07
امروز
+37 °C
7 اوت
0
22 %
4.98 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+40 °C
+29 °C
05:50
12:42
19:33
21:09
فردا
+37 °C
8 اوت
0
21 %
4.53 m/s
WSW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+33 °C
+39 °C
+29 °C
05:50
12:41
19:32
21:07
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0
19 %
6.36 m/s
SE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:51
12:41
19:31
21:06
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
20 %
5.72 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
05:52
12:41
19:30
21:05
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0
24 %
5.67 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
05:53
12:41
19:29
21:03
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
28 %
6.6 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
15 %
+37 °C
+36 °C
+38 °C
+29 °C
05:54
12:41
19:28
21:02
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
18 %
4.63 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+36 °C
+42 °C
+30 °C
05:54
12:41
19:27
21:00
یکشنبه
+42 °C
14 اوت
0
13 %
6 m/s
NW
1012 hPa
scattered clouds
32 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+32 °C
05:55
12:40
19:26
20:59
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
18 %
4.84 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+37 °C
+43 °C
+32 °C
05:56
12:40
19:25
20:57
سهشنبه
+43 °C
16 اوت
0.24
14 %
6.63 m/s
W
1009 hPa
light rain
13 %
+43 °C
+34 °C
+40 °C
+33 °C
05:57
12:40
19:24
20:56
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
15 %
3.36 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
58 %
+41 °C
+37 °C
+41 °C
+32 °C
05:57
12:40
19:22
20:54
پنج شنبه
+43 °C
18 اوت
0
10 %
7.67 m/s
NNW
1008 hPa
scattered clouds
47 %
+43 °C
+38 °C
+41 °C
+34 °C
05:58
12:40
19:21
20:53
جمعه
+42 °C
19 اوت
0
13 %
6.44 m/s
NW
1009 hPa
few clouds
15 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+34 °C
05:59
12:39
19:20
20:51
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
24 %
4.79 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+34 °C
+39 °C
+30 °C
06:00
12:39
19:19
20:50
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
34 %
7.09 m/s
E
1015 hPa
few clouds
18 %
+35 °C
+33 °C
+36 °C
+28 °C
06:00
12:39
19:18
20:48
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
30 %
7.1 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+33 °C
+37 °C
+28 °C
06:01
12:39
19:16
20:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+34 °C
05:50
صبح
+29 °C
12:41
روز
+37 °C
19:32
شب
+40 °C
21:07
شب
+34 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 1.54 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َِن فُُكهِ +01:00
23:08:56
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...