پیش بینی آب و هوا در دَر بِن َببِس

35° 10.053 N 6° 0.295 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
23:58:50
0
34 %
5.24 m/s
ENE
1017 hPa
clear sky
1
+31 °C
+24 °C
+31 °C
+21 °C
05:50
12:41
19:32
21:08
امروز
+31 °C
7 اوت
0
18 %
7.36 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+31 °C
+21 °C
05:49
12:41
19:33
21:09
فردا
+31 °C
8 اوت
0
18 %
5.24 m/s
ENE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+25 °C
+33 °C
+22 °C
05:50
12:41
19:32
21:08
سهشنبه
+32 °C
9 اوت
0
22 %
5.65 m/s
WSW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+27 °C
+31 °C
+22 °C
05:51
12:41
19:31
21:06
چهار شنبه
+33 °C
10 اوت
0
18 %
4.87 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
05:51
12:41
19:30
21:05
پنج شنبه
+33 °C
11 اوت
0
21 %
4.43 m/s
W
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+27 °C
+33 °C
+25 °C
05:52
12:41
19:29
21:03
جمعه
+33 °C
12 اوت
0.14
27 %
5.48 m/s
W
1015 hPa
light rain
17 %
+33 °C
+28 °C
+32 °C
+25 °C
05:53
12:41
19:28
21:02
شنبه
+36 °C
13 اوت
0
14 %
6.75 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+29 °C
+34 °C
+27 °C
05:54
12:40
19:27
21:00
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0.12
14 %
8.49 m/s
N
1015 hPa
light rain
46 %
+37 °C
+29 °C
+34 °C
+28 °C
05:55
12:40
19:26
20:59
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0.79
15 %
6.35 m/s
WNW
1014 hPa
light rain
0 %
+36 °C
+28 °C
+32 °C
+28 °C
05:55
12:40
19:25
20:58
سهشنبه
+37 °C
16 اوت
1.23
16 %
7.56 m/s
W
1013 hPa
light rain
11 %
+37 °C
+27 °C
+27 °C
+28 °C
05:56
12:40
19:24
20:56
چهار شنبه
+36 °C
17 اوت
0
16 %
5.92 m/s
WSW
1013 hPa
broken clouds
54 %
+36 °C
+30 °C
+34 °C
+26 °C
05:57
12:40
19:22
20:55
پنج شنبه
+36 °C
18 اوت
0
13 %
6.86 m/s
W
1012 hPa
few clouds
21 %
+36 °C
+29 °C
+34 °C
+28 °C
05:58
12:39
19:21
20:53
جمعه
+36 °C
19 اوت
0
16 %
6.95 m/s
WNW
1013 hPa
sky is clear
8 %
+36 °C
+28 °C
+34 °C
+28 °C
05:58
12:39
19:20
20:52
شنبه
+33 °C
20 اوت
0
17 %
5.65 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+31 °C
+23 °C
05:59
12:39
19:19
20:50
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
0
35 %
5.4 m/s
WSW
1017 hPa
scattered clouds
33 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+22 °C
06:00
12:39
19:17
20:48
دوشنبه
+31 °C
22 اوت
0
34 %
8.3 m/s
SW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+27 °C
+30 °C
+24 °C
06:01
12:38
19:16
20:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
05:50
صبح
+21 °C
12:41
روز
+31 °C
19:32
شب
+31 °C
21:08
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 34 %

سرعت باد 5.24 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 1

فشار 1017 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دَر بِن َببِس +01:00
23:08:50
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...