پیش بینی آب و هوا در دُُسِن

34° 36.109 N 5° 6.085 E
آب و هوا در حال حاضر
+32 °C
23:56:40
0
18 %
3.5 m/s
NNE
1012 hPa
clear sky
1
+35 °C
+32 °C
+39 °C
+28 °C
05:55
12:45
19:35
21:09
امروز
+35 °C
7 اوت
0
26 %
4.99 m/s
N
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+32 °C
+39 °C
+28 °C
05:54
12:45
19:36
21:11
فردا
+36 °C
8 اوت
0
20 %
4.66 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:55
12:45
19:35
21:09
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0
17 %
3.72 m/s
ENE
1015 hPa
sky is clear
1 %
+37 °C
+35 °C
+39 °C
+28 °C
05:55
12:45
19:34
21:08
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
16 %
4.54 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
05:56
12:44
19:33
21:06
پنج شنبه
+36 °C
11 اوت
0
26 %
4.95 m/s
ENE
1013 hPa
sky is clear
2 %
+36 °C
+34 °C
+38 °C
+27 °C
05:57
12:44
19:32
21:05
جمعه
+37 °C
12 اوت
0.36
25 %
7.77 m/s
SW
1013 hPa
light rain
54 %
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+28 °C
05:58
12:44
19:31
21:04
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
18 %
4.12 m/s
NE
1013 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+37 °C
+41 °C
+31 °C
05:58
12:44
19:30
21:02
یکشنبه
+42 °C
14 اوت
0
12 %
8.44 m/s
N
1012 hPa
scattered clouds
26 %
+42 °C
+37 °C
+41 °C
+32 °C
05:59
12:44
19:29
21:01
دوشنبه
+40 °C
15 اوت
0.21
17 %
12.05 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
0 %
+40 °C
+35 °C
+37 °C
+30 °C
06:00
12:44
19:27
20:59
سهشنبه
+42 °C
16 اوت
0
13 %
5.43 m/s
NNE
1009 hPa
scattered clouds
31 %
+42 °C
+34 °C
+39 °C
+33 °C
06:01
12:43
19:26
20:58
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
14 %
4.29 m/s
ESE
1009 hPa
broken clouds
70 %
+41 °C
+37 °C
+42 °C
+31 °C
06:01
12:43
19:25
20:56
پنج شنبه
+42 °C
18 اوت
0
11 %
13.3 m/s
NNW
1008 hPa
scattered clouds
50 %
+42 °C
+37 °C
+34 °C
+33 °C
06:02
12:43
19:24
20:55
جمعه
+43 °C
19 اوت
0
11 %
8.34 m/s
NNW
1009 hPa
sky is clear
10 %
+43 °C
+36 °C
+42 °C
+33 °C
06:03
12:43
19:23
20:53
شنبه
+38 °C
20 اوت
0
16 %
7.13 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+33 °C
+37 °C
+29 °C
06:03
12:42
19:22
20:52
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
34 %
5.07 m/s
N
1015 hPa
scattered clouds
29 %
+35 °C
+32 °C
+36 °C
+26 °C
06:04
12:42
19:20
20:50
دوشنبه
+39 °C
22 اوت
0.89
20 %
18.17 m/s
W
1010 hPa
light rain
1 %
+39 °C
+32 °C
+31 °C
+28 °C
06:05
12:42
19:19
20:49
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+32 °C
05:55
صبح
+28 °C
12:45
روز
+35 °C
19:35
شب
+39 °C
21:09
شب
+32 °C
میزان بارش 0

رطوبت 18 %

سرعت باد 3.5 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 1

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دُُسِن +01:00
23:08:41
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...