پیش بینی آب و هوا در ِل بُردج

34° 41.843 N 5° 21.289 E
آب و هوا در حال حاضر
+33 °C
00:03:09
0
20 %
4.75 m/s
NE
1012 hPa
clear sky
0
+36 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:53
12:44
19:34
21:09
فردا
+36 °C
8 اوت
0
21 %
4.75 m/s
NE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:53
12:44
19:34
21:09
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0
17 %
6.36 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+28 °C
05:54
12:44
19:33
21:07
چهار شنبه
+38 °C
10 اوت
0
19 %
6.08 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
05:55
12:43
19:32
21:06
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0
25 %
5.93 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+38 °C
+28 °C
05:56
12:43
19:31
21:04
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
27 %
7.26 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
23 %
+37 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:56
12:43
19:30
21:03
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
18 %
4.18 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+35 °C
+41 °C
+29 °C
05:57
12:43
19:29
21:02
یکشنبه
+43 °C
14 اوت
0.16
11 %
7.74 m/s
N
1011 hPa
light rain
40 %
+43 °C
+38 °C
+41 °C
+31 °C
05:58
12:43
19:28
21:00
دوشنبه
+40 °C
15 اوت
0
17 %
9.64 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+35 °C
+39 °C
+31 °C
05:59
12:43
19:27
20:59
سهشنبه
+42 °C
16 اوت
0
13 %
6.99 m/s
W
1009 hPa
sky is clear
7 %
+42 °C
+33 °C
+40 °C
+33 °C
05:59
12:42
19:25
20:57
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
15 %
3.17 m/s
ESE
1009 hPa
broken clouds
52 %
+41 °C
+36 °C
+40 °C
+31 °C
06:00
12:42
19:24
20:56
پنج شنبه
+42 °C
18 اوت
0
10 %
15.42 m/s
WSW
1008 hPa
scattered clouds
48 %
+42 °C
+37 °C
+39 °C
+33 °C
06:01
12:42
19:23
20:54
جمعه
+42 °C
19 اوت
0
12 %
9.5 m/s
NNW
1009 hPa
few clouds
18 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+34 °C
06:02
12:42
19:22
20:53
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
17 %
8.39 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
06:02
12:41
19:21
20:51
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
33 %
4.26 m/s
NNE
1015 hPa
scattered clouds
29 %
+35 °C
+32 °C
+36 °C
+27 °C
06:03
12:41
19:19
20:50
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
29 %
6.69 m/s
SE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+32 °C
+37 °C
+27 °C
06:04
12:41
19:18
20:48
سهشنبه
+38 °C
23 اوت
0
24 %
3.49 m/s
E
1010 hPa
few clouds
14 %
+38 °C
+38 °C
+38 °C
+27 °C
06:05
12:41
19:17
20:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+33 °C
05:53
صبح
+28 °C
12:44
روز
+36 °C
19:34
شب
+39 °C
21:09
شب
+33 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 4.75 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل بُردج +01:00
00:08:10
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...