پیش بینی آب و هوا در ِل هَممَن ُُلَد زِرَرَ

34° 57.97 N 6° 9.806 E
آب و هوا در حال حاضر
+35 °C
00:15:55
0
18 %
5.66 m/s
NE
1012 hPa
clear sky
0
+37 °C
+34 °C
+40 °C
+29 °C
05:50
12:41
19:31
21:06
فردا
+37 °C
8 اوت
0
21 %
4.78 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+40 °C
+29 °C
05:50
12:41
19:31
21:06
سهشنبه
+38 °C
9 اوت
0
18 %
7.57 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+36 °C
+39 °C
+30 °C
05:50
12:40
19:30
21:05
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
19 %
6.99 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
05:51
12:40
19:29
21:03
پنج شنبه
+38 °C
11 اوت
0
24 %
7.85 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
05:52
12:40
19:28
21:02
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
27 %
7.03 m/s
E
1013 hPa
few clouds
17 %
+37 °C
+37 °C
+39 °C
+29 °C
05:53
12:40
19:27
21:01
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
20 %
5.33 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+36 °C
+41 °C
+30 °C
05:53
12:40
19:26
20:59
یکشنبه
+42 °C
14 اوت
0
14 %
6.48 m/s
WNW
1011 hPa
few clouds
22 %
+42 °C
+38 °C
+43 °C
+32 °C
05:54
12:40
19:25
20:58
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
18 %
6.05 m/s
NNW
1010 hPa
sky is clear
1 %
+41 °C
+38 °C
+43 °C
+31 °C
05:55
12:39
19:24
20:56
سهشنبه
+43 °C
16 اوت
0
15 %
6 m/s
W
1008 hPa
few clouds
15 %
+43 °C
+34 °C
+41 °C
+32 °C
05:56
12:39
19:23
20:55
چهار شنبه
+42 °C
17 اوت
0
15 %
3.37 m/s
E
1009 hPa
scattered clouds
49 %
+42 °C
+38 °C
+42 °C
+33 °C
05:56
12:39
19:21
20:53
پنج شنبه
+44 °C
18 اوت
0
10 %
7.61 m/s
E
1007 hPa
broken clouds
72 %
+44 °C
+39 °C
+42 °C
+34 °C
05:57
12:39
19:20
20:52
جمعه
+43 °C
19 اوت
0
13 %
4.89 m/s
NNW
1009 hPa
few clouds
17 %
+43 °C
+38 °C
+43 °C
+34 °C
05:58
12:38
19:19
20:50
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
26 %
4.97 m/s
NW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
05:59
12:38
19:18
20:49
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
33 %
9.04 m/s
E
1015 hPa
few clouds
17 %
+35 °C
+33 °C
+37 °C
+28 °C
05:59
12:38
19:17
20:47
دوشنبه
+37 °C
22 اوت
0
29 %
8.24 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+38 °C
+28 °C
06:00
12:38
19:15
20:46
سهشنبه
+39 °C
23 اوت
0
23 %
5.58 m/s
E
1010 hPa
few clouds
14 %
+39 °C
+39 °C
+39 °C
+29 °C
06:01
12:37
19:14
20:44
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+35 °C
05:50
صبح
+29 °C
12:41
روز
+37 °C
19:31
شب
+40 °C
21:06
شب
+34 °C
میزان بارش 0

رطوبت 18 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1012 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل هَممَن ُُلَد زِرَرَ +01:00
00:08:56
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...