پیش بینی آب و هوا در فَرفَر

34° 43.459 N 5° 24.064 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
00:24:54
0.81 1h
58 %
2.98 m/s
ENE
1024 hPa
light rain
31
+25 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:37
12:26
18:14
19:38
فردا
+25 °C
7 اکتبر
1.09
42 %
3.19 m/s
E
1024 hPa
light rain
69 %
+25 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:37
12:26
18:14
19:38
شنبه
+27 °C
8 اکتبر
0
33 %
3.7 m/s
SE
1020 hPa
broken clouds
68 %
+27 °C
+26 °C
+28 °C
+22 °C
06:38
12:25
18:13
19:37
یکشنبه
+28 °C
9 اکتبر
0
25 %
2.71 m/s
ESE
1018 hPa
overcast clouds
96 %
+28 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:39
12:25
18:12
19:35
دوشنبه
+25 °C
10 اکتبر
0.23
50 %
5.5 m/s
NNW
1019 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+23 °C
06:40
12:25
18:10
19:34
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
0.43
39 %
2.5 m/s
E
1017 hPa
light rain
6 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+21 °C
06:40
12:25
18:09
19:33
چهار شنبه
+29 °C
12 اکتبر
0
35 %
4.41 m/s
E
1015 hPa
overcast clouds
98 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:41
12:24
18:08
19:31
پنج شنبه
+29 °C
13 اکتبر
0
34 %
3.65 m/s
NNW
1017 hPa
overcast clouds
98 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+24 °C
06:42
12:24
18:06
19:30
جمعه
+30 °C
14 اکتبر
0
29 %
8.09 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
8 %
+30 °C
+26 °C
+27 °C
+22 °C
06:43
12:24
18:05
19:29
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
0
30 %
3.75 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+22 °C
06:44
12:24
18:04
19:28
یکشنبه
+33 °C
16 اکتبر
0
22 %
7.31 m/s
WNW
1011 hPa
overcast clouds
96 %
+33 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
06:44
12:23
18:03
19:26
دوشنبه
+24 °C
17 اکتبر
0
26 %
12.13 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
54 %
+24 °C
+20 °C
+22 °C
+20 °C
06:45
12:23
18:01
19:25
سهشنبه
+24 °C
18 اکتبر
0
20 %
7.12 m/s
NW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+21 °C
+23 °C
+16 °C
06:46
12:23
18:00
19:24
چهار شنبه
+27 °C
19 اکتبر
0
21 %
4.67 m/s
SE
1015 hPa
overcast clouds
88 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+18 °C
06:47
12:23
17:59
19:23
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
0
40 %
6.13 m/s
ESE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:48
12:23
17:58
19:22
جمعه
+33 °C
21 اکتبر
0
15 %
7.13 m/s
ESE
1017 hPa
scattered clouds
39 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
06:49
12:23
17:56
19:21
شنبه
+32 °C
22 اکتبر
0
13 %
8.32 m/s
ESE
1018 hPa
overcast clouds
97 %
+32 °C
+32 °C
+32 °C
+23 °C
06:49
12:22
17:55
19:20
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+24 °C
06:37
صبح
+21 °C
12:26
روز
+25 °C
18:14
شب
+27 °C
19:38
شب
+25 °C
میزان بارش 0.81 1h

رطوبت 58 %

سرعت باد 2.98 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 31

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فَرفَر +01:00
00:10:54
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...