پیش بینی آب و هوا در كِبَكه

34° 57.212 N 6° 19.691 E
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
22:24:35
0
34 %
5.41 m/s
NE
1018 hPa
few clouds
17
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+19 °C
05:49
12:40
19:31
21:06
امروز
+29 °C
7 اوت
0
21 %
7.54 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+19 °C
05:48
12:40
19:32
21:07
فردا
+30 °C
8 اوت
0
17 %
5.94 m/s
NNE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+23 °C
+30 °C
+20 °C
05:49
12:40
19:31
21:06
سهشنبه
+31 °C
9 اوت
0
22 %
4.69 m/s
NE
1018 hPa
sky is clear
1 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+20 °C
05:50
12:40
19:30
21:04
چهار شنبه
+31 °C
10 اوت
0
20 %
5.98 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
3 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
05:51
12:40
19:29
21:03
پنج شنبه
+32 °C
11 اوت
0
17 %
7.1 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
05:51
12:39
19:28
21:01
جمعه
+33 °C
12 اوت
0
24 %
6.55 m/s
WNW
1015 hPa
few clouds
16 %
+33 °C
+25 °C
+31 °C
+23 °C
05:52
12:39
19:26
21:00
شنبه
+34 °C
13 اوت
0
15 %
7.45 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
05:53
12:39
19:25
20:58
یکشنبه
+34 °C
14 اوت
0
15 %
9.69 m/s
N
1016 hPa
scattered clouds
35 %
+34 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
05:54
12:39
19:24
20:57
دوشنبه
+35 °C
15 اوت
0.55
14 %
10.15 m/s
N
1015 hPa
light rain
1 %
+35 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
05:54
12:39
19:23
20:56
سهشنبه
+35 °C
16 اوت
0.98
16 %
9.1 m/s
W
1014 hPa
light rain
20 %
+35 °C
+25 °C
+24 °C
+27 °C
05:55
12:38
19:22
20:54
چهار شنبه
+35 °C
17 اوت
0
15 %
7.44 m/s
WSW
1014 hPa
broken clouds
60 %
+35 °C
+28 °C
+32 °C
+24 °C
05:56
12:38
19:21
20:53
پنج شنبه
+35 °C
18 اوت
0
14 %
8.44 m/s
W
1013 hPa
scattered clouds
47 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+27 °C
05:57
12:38
19:20
20:51
جمعه
+34 °C
19 اوت
0
16 %
8.49 m/s
SW
1014 hPa
scattered clouds
25 %
+34 °C
+26 °C
+32 °C
+26 °C
05:57
12:38
19:18
20:50
شنبه
+32 °C
20 اوت
0
20 %
4.86 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+22 °C
+28 °C
+22 °C
05:58
12:38
19:17
20:48
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
0
29 %
6.72 m/s
W
1017 hPa
few clouds
24 %
+29 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
05:59
12:37
19:16
20:47
دوشنبه
+30 °C
22 اوت
0
32 %
7.08 m/s
SW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:00
12:37
19:15
20:45
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+23 °C
05:49
صبح
+19 °C
12:40
روز
+29 °C
19:31
شب
+27 °C
21:06
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 34 %

سرعت باد 5.41 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 17

فشار 1018 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
كِبَكه +01:00
22:08:57
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...