پیش بینی آب و هوا در مَدجِنَ

34° 55.212 N 6° 13.352 E
آب و هوا در حال حاضر
+16 °C
01:06:48
0
70 %
0.75 m/s
SSW
1026 hPa
scattered clouds
25
+20 °C
+16 °C
+19 °C
+14 °C
06:34
12:22
18:11
19:35
امروز
+20 °C
7 اکتبر
3.99
55 %
4.45 m/s
W
1024 hPa
light rain
46 %
+20 °C
+16 °C
+19 °C
+14 °C
06:34
12:22
18:11
19:35
فردا
+21 °C
8 اکتبر
0
45 %
5.71 m/s
WSW
1022 hPa
broken clouds
51 %
+21 °C
+17 °C
+20 °C
+14 °C
06:35
12:22
18:10
19:33
یکشنبه
+20 °C
9 اکتبر
1.08
45 %
7.8 m/s
WSW
1021 hPa
light rain
97 %
+20 °C
+16 °C
+14 °C
+15 °C
06:36
12:22
18:08
19:32
دوشنبه
+17 °C
10 اکتبر
1.64
73 %
6.25 m/s
WSW
1022 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+17 °C
+17 °C
+16 °C
06:36
12:22
18:07
19:31
سهشنبه
+21 °C
11 اکتبر
0.83
45 %
8.66 m/s
WSW
1020 hPa
light rain
89 %
+21 °C
+16 °C
+18 °C
+15 °C
06:37
12:21
18:06
19:29
چهار شنبه
+24 °C
12 اکتبر
0
28 %
4.24 m/s
S
1018 hPa
broken clouds
73 %
+24 °C
+19 °C
+20 °C
+15 °C
06:38
12:21
18:04
19:28
پنج شنبه
+25 °C
13 اکتبر
0
24 %
4.73 m/s
W
1020 hPa
broken clouds
68 %
+25 °C
+18 °C
+21 °C
+17 °C
06:39
12:21
18:03
19:27
جمعه
+24 °C
14 اکتبر
0
29 %
4.12 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+18 °C
+19 °C
+15 °C
06:40
12:21
18:02
19:26
شنبه
+24 °C
15 اکتبر
0
33 %
6.09 m/s
WSW
1019 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+19 °C
+20 °C
+16 °C
06:40
12:20
18:00
19:24
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
0
32 %
5.43 m/s
SSW
1018 hPa
broken clouds
67 %
+26 °C
+20 °C
+21 °C
+17 °C
06:41
12:20
17:59
19:23
دوشنبه
+24 °C
17 اکتبر
0
35 %
8.29 m/s
SW
1018 hPa
broken clouds
80 %
+24 °C
+19 °C
+20 °C
+18 °C
06:42
12:20
17:58
19:22
سهشنبه
+24 °C
18 اکتبر
0
26 %
8.48 m/s
S
1015 hPa
sky is clear
3 %
+24 °C
+19 °C
+20 °C
+16 °C
06:43
12:20
17:57
19:21
چهار شنبه
+24 °C
19 اکتبر
0
24 %
8.15 m/s
S
1012 hPa
broken clouds
78 %
+24 °C
+21 °C
+21 °C
+17 °C
06:44
12:20
17:55
19:20
پنج شنبه
+23 °C
20 اکتبر
2.45
32 %
7.42 m/s
SW
1012 hPa
light rain
94 %
+23 °C
+15 °C
+18 °C
+17 °C
06:45
12:19
17:54
19:18
جمعه
+21 °C
21 اکتبر
0
35 %
4.63 m/s
SSW
1018 hPa
broken clouds
84 %
+21 °C
+16 °C
+17 °C
+14 °C
06:46
12:19
17:53
19:17
شنبه
+22 °C
22 اکتبر
0
43 %
3.81 m/s
S
1020 hPa
overcast clouds
100 %
+22 °C
+18 °C
+18 °C
+15 °C
06:46
12:19
17:52
19:16
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+16 °C
06:34
صبح
+14 °C
12:22
روز
+20 °C
18:11
شب
+19 °C
19:35
شب
+16 °C
میزان بارش 0

رطوبت 70 %

سرعت باد 0.75 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 25

فشار 1026 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
مَدجِنَ +01:00
01:10:48
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...