پیش بینی آب و هوا در نِبكَ

34° 39.369 N 5° 54.814 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
01:13:29
0.21 1h
56 %
3.47 m/s
ESE
1023 hPa
light rain
46
+26 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:35
12:24
18:12
19:36
امروز
+26 °C
7 اکتبر
1.08
39 %
4.37 m/s
ESE
1023 hPa
light rain
75 %
+26 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:35
12:24
18:12
19:36
فردا
+28 °C
8 اکتبر
0
35 %
3.81 m/s
ESE
1020 hPa
scattered clouds
36 %
+28 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
06:36
12:23
18:11
19:35
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0
25 %
6.81 m/s
NNE
1018 hPa
overcast clouds
90 %
+29 °C
+26 °C
+25 °C
+24 °C
06:37
12:23
18:10
19:33
دوشنبه
+25 °C
10 اکتبر
0
49 %
7.3 m/s
N
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:37
12:23
18:08
19:32
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
0
31 %
2.88 m/s
SW
1017 hPa
broken clouds
82 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+24 °C
06:38
12:23
18:07
19:31
چهار شنبه
+33 °C
12 اکتبر
0
22 %
6.53 m/s
ESE
1014 hPa
scattered clouds
50 %
+33 °C
+29 °C
+31 °C
+23 °C
06:39
12:22
18:06
19:29
پنج شنبه
+32 °C
13 اکتبر
0
25 %
5.26 m/s
NW
1017 hPa
scattered clouds
48 %
+32 °C
+29 °C
+30 °C
+24 °C
06:40
12:22
18:04
19:28
جمعه
+32 °C
14 اکتبر
0
29 %
3.79 m/s
NNW
1018 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+28 °C
+30 °C
+24 °C
06:41
12:22
18:03
19:27
شنبه
+31 °C
15 اکتبر
0
31 %
7.02 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+24 °C
06:41
12:22
18:02
19:26
یکشنبه
+33 °C
16 اکتبر
0
24 %
6.21 m/s
ESE
1015 hPa
scattered clouds
42 %
+33 °C
+30 °C
+31 °C
+25 °C
06:42
12:21
18:01
19:24
دوشنبه
+33 °C
17 اکتبر
0
23 %
6.2 m/s
ESE
1014 hPa
broken clouds
83 %
+33 °C
+29 °C
+31 °C
+27 °C
06:43
12:21
17:59
19:23
سهشنبه
+33 °C
18 اکتبر
0
16 %
7.36 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+29 °C
+30 °C
+24 °C
06:44
12:21
17:58
19:22
چهار شنبه
+33 °C
19 اکتبر
0
15 %
8.64 m/s
ESE
1009 hPa
overcast clouds
91 %
+33 °C
+30 °C
+31 °C
+25 °C
06:45
12:21
17:57
19:21
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
0.71
28 %
9.34 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
89 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
06:46
12:21
17:56
19:20
جمعه
+29 °C
21 اکتبر
0
28 %
5.81 m/s
NW
1016 hPa
broken clouds
84 %
+29 °C
+26 °C
+27 °C
+21 °C
06:46
12:20
17:54
19:19
شنبه
+28 °C
22 اکتبر
0.23
37 %
7.53 m/s
SE
1018 hPa
light rain
77 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+22 °C
06:47
12:20
17:53
19:17
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+24 °C
06:35
صبح
+22 °C
12:24
روز
+26 °C
18:12
شب
+28 °C
19:36
شب
+25 °C
میزان بارش 0.21 1h

رطوبت 56 %

سرعت باد 3.47 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 46

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نِبكَ +01:00
01:10:29
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...