پیش بینی آب و هوا در ُُمَكهِ

34° 41.575 N 5° 40.855 E
آب و هوا در حال حاضر
+34 °C
22:28:28
0
20 %
1.54 m/s
E
1011 hPa
clear sky
0
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+29 °C
05:52
12:42
19:33
21:07
امروز
+37 °C
7 اوت
0
24 %
4.89 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+29 °C
05:51
12:43
19:34
21:09
فردا
+37 °C
8 اوت
0
21 %
5.21 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+40 °C
+29 °C
05:52
12:42
19:33
21:07
سهشنبه
+38 °C
9 اوت
0
17 %
7.26 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+36 °C
+39 °C
+29 °C
05:53
12:42
19:32
21:06
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
18 %
6.69 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
05:54
12:42
19:31
21:04
پنج شنبه
+38 °C
11 اوت
0
24 %
7.64 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+35 °C
+39 °C
+29 °C
05:54
12:42
19:30
21:03
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
27 %
7.78 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
17 %
+37 °C
+35 °C
+39 °C
+29 °C
05:55
12:42
19:29
21:02
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
19 %
5.01 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+36 °C
+42 °C
+30 °C
05:56
12:42
19:27
21:00
یکشنبه
+43 °C
14 اوت
0
13 %
5.32 m/s
NNW
1011 hPa
scattered clouds
28 %
+43 °C
+38 °C
+43 °C
+31 °C
05:57
12:41
19:26
20:59
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
18 %
6.44 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+37 °C
+43 °C
+31 °C
05:57
12:41
19:25
20:57
سهشنبه
+43 °C
16 اوت
0
14 %
7.88 m/s
W
1008 hPa
few clouds
19 %
+43 °C
+34 °C
+41 °C
+33 °C
05:58
12:41
19:24
20:56
چهار شنبه
+42 °C
17 اوت
0
15 %
3.02 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
52 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+32 °C
05:59
12:41
19:23
20:54
پنج شنبه
+43 °C
18 اوت
0
10 %
9.71 m/s
NNW
1007 hPa
broken clouds
60 %
+43 °C
+38 °C
+41 °C
+34 °C
06:00
12:41
19:22
20:53
جمعه
+43 °C
19 اوت
0
12 %
7.11 m/s
NW
1009 hPa
few clouds
13 %
+43 °C
+37 °C
+43 °C
+34 °C
06:00
12:40
19:21
20:51
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
24 %
6.7 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
06:01
12:40
19:19
20:50
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
32 %
7.47 m/s
E
1015 hPa
few clouds
17 %
+35 °C
+33 °C
+37 °C
+28 °C
06:02
12:40
19:18
20:48
دوشنبه
+37 °C
22 اوت
0
29 %
8.15 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+38 °C
+28 °C
06:02
12:40
19:17
20:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+34 °C
05:52
صبح
+29 °C
12:42
روز
+37 °C
19:33
شب
+39 °C
21:07
شب
+34 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 1.54 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُُمَكهِ +01:00
22:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...