پیش بینی آب و هوا در ُُرلَل

34° 39.343 N 5° 31.459 E
آب و هوا در حال حاضر
+33 °C
00:06:33
0
20 %
2.75 m/s
NE
1011 hPa
clear sky
0
+37 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:53
12:43
19:33
21:08
فردا
+37 °C
8 اوت
0
21 %
4.75 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:53
12:43
19:33
21:08
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0
17 %
6.5 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+39 °C
+28 °C
05:54
12:43
19:32
21:06
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
18 %
6.06 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:54
12:43
19:31
21:05
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0
25 %
6.51 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+28 °C
05:55
12:43
19:30
21:04
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
27 %
7.2 m/s
ESE
1013 hPa
scattered clouds
25 %
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+28 °C
05:56
12:42
19:29
21:02
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
18 %
4.14 m/s
ENE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+36 °C
+41 °C
+29 °C
05:57
12:42
19:28
21:01
یکشنبه
+43 °C
14 اوت
0
11 %
6.42 m/s
N
1011 hPa
scattered clouds
37 %
+43 °C
+38 °C
+42 °C
+31 °C
05:57
12:42
19:27
20:59
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
18 %
7.1 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+35 °C
+41 °C
+31 °C
05:58
12:42
19:26
20:58
سهشنبه
+43 °C
16 اوت
0
14 %
7.94 m/s
W
1009 hPa
sky is clear
10 %
+43 °C
+34 °C
+40 °C
+33 °C
05:59
12:42
19:25
20:56
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
15 %
3.66 m/s
E
1009 hPa
broken clouds
54 %
+41 °C
+36 °C
+41 °C
+32 °C
05:59
12:41
19:23
20:55
پنج شنبه
+43 °C
18 اوت
0
10 %
14.9 m/s
W
1008 hPa
broken clouds
54 %
+43 °C
+38 °C
+39 °C
+34 °C
06:00
12:41
19:22
20:53
جمعه
+43 °C
19 اوت
0
12 %
8.95 m/s
NNW
1009 hPa
few clouds
16 %
+43 °C
+37 °C
+43 °C
+34 °C
06:01
12:41
19:21
20:52
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
19 %
7.57 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+34 °C
+38 °C
+30 °C
06:02
12:41
19:20
20:50
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
33 %
4.8 m/s
NNE
1015 hPa
scattered clouds
26 %
+35 °C
+33 °C
+36 °C
+27 °C
06:02
12:41
19:19
20:49
دوشنبه
+37 °C
22 اوت
0
28 %
6.75 m/s
ESE
1010 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+33 °C
+38 °C
+27 °C
06:03
12:40
19:17
20:47
سهشنبه
+38 °C
23 اوت
0
24 %
3.88 m/s
ESE
1010 hPa
few clouds
11 %
+38 °C
+38 °C
+38 °C
+27 °C
06:04
12:40
19:16
20:46
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+33 °C
05:53
صبح
+28 °C
12:43
روز
+37 °C
19:33
شب
+39 °C
21:08
شب
+33 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 2.75 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُُرلَل +01:00
00:08:34
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...