پیش بینی آب و هوا در رِتبَ

34° 45.098 N 4° 37.219 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
00:05:28
0
20 %
3.63 m/s
NE
1015 hPa
clear sky
0
+32 °C
+27 °C
+33 °C
+22 °C
05:56
12:47
19:37
21:12
فردا
+32 °C
8 اوت
0
20 %
4.62 m/s
E
1016 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+27 °C
+33 °C
+22 °C
05:56
12:47
19:37
21:12
سهشنبه
+33 °C
9 اوت
0
18 %
4.84 m/s
SSE
1016 hPa
sky is clear
4 %
+33 °C
+28 °C
+33 °C
+25 °C
05:57
12:47
19:36
21:10
چهار شنبه
+34 °C
10 اوت
0
19 %
5.26 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+28 °C
+33 °C
+25 °C
05:58
12:46
19:35
21:09
پنج شنبه
+35 °C
11 اوت
0
20 %
5.43 m/s
WSW
1014 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+29 °C
+33 °C
+25 °C
05:58
12:46
19:34
21:07
جمعه
+36 °C
12 اوت
2.79
18 %
5.86 m/s
NNE
1014 hPa
light rain
25 %
+36 °C
+26 °C
+23 °C
+26 °C
05:59
12:46
19:33
21:06
شنبه
+37 °C
13 اوت
0
15 %
6.83 m/s
NNE
1015 hPa
scattered clouds
30 %
+37 °C
+31 °C
+36 °C
+27 °C
06:00
12:46
19:32
21:05
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0.49
11 %
6.31 m/s
NW
1015 hPa
light rain
74 %
+38 °C
+29 °C
+35 °C
+28 °C
06:01
12:46
19:31
21:03
دوشنبه
+38 °C
15 اوت
0.65
12 %
3.25 m/s
NNW
1013 hPa
light rain
1 %
+38 °C
+31 °C
+31 °C
+28 °C
06:01
12:46
19:30
21:02
سهشنبه
+38 °C
16 اوت
0.17
13 %
7.64 m/s
WNW
1012 hPa
light rain
35 %
+38 °C
+30 °C
+34 °C
+28 °C
06:02
12:45
19:28
21:00
چهار شنبه
+38 °C
17 اوت
0
12 %
7.31 m/s
WNW
1011 hPa
broken clouds
55 %
+38 °C
+31 °C
+37 °C
+28 °C
06:03
12:45
19:27
20:59
پنج شنبه
+37 °C
18 اوت
0
12 %
14.57 m/s
W
1011 hPa
broken clouds
77 %
+37 °C
+29 °C
+30 °C
+28 °C
06:04
12:45
19:26
20:57
جمعه
+37 °C
19 اوت
0
12 %
10.14 m/s
WNW
1012 hPa
sky is clear
10 %
+37 °C
+28 °C
+34 °C
+27 °C
06:04
12:45
19:25
20:56
شنبه
+32 °C
20 اوت
0
13 %
6.82 m/s
NNW
1016 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+27 °C
+32 °C
+23 °C
06:05
12:44
19:24
20:54
یکشنبه
+30 °C
21 اوت
0
24 %
2.34 m/s
S
1016 hPa
broken clouds
65 %
+30 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:06
12:44
19:22
20:53
دوشنبه
+34 °C
22 اوت
0
18 %
4.95 m/s
WNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:07
12:44
19:21
20:51
سهشنبه
+35 °C
23 اوت
0
18 %
3.63 m/s
S
1012 hPa
few clouds
21 %
+35 °C
+35 °C
+35 °C
+25 °C
06:07
12:44
19:20
20:50
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+26 °C
05:56
صبح
+22 °C
12:47
روز
+32 °C
19:37
شب
+33 °C
21:12
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 3.63 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 0

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
رِتبَ +01:00
00:08:28
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...