پیش بینی آب و هوا در سِرَِنَ

34° 49.123 N 5° 54.763 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
23:55:19
0.84 1h
50 %
2.06 m/s
NNE
1023 hPa
light rain
40
+28 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:35
12:24
18:12
19:36
امروز
+28 °C
6 اکتبر
1.68
45 %
5.51 m/s
E
1024 hPa
light rain
1 %
+28 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:34
12:24
18:14
19:37
فردا
+27 °C
7 اکتبر
1.35
39 %
4.5 m/s
ESE
1023 hPa
light rain
36 %
+27 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:35
12:24
18:12
19:36
شنبه
+28 °C
8 اکتبر
0
35 %
4.1 m/s
ESE
1020 hPa
broken clouds
56 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+23 °C
06:36
12:23
18:11
19:35
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0
24 %
4.45 m/s
NNW
1018 hPa
overcast clouds
97 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:37
12:23
18:10
19:33
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
0
41 %
5.87 m/s
NNW
1018 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+25 °C
+25 °C
+26 °C
06:38
12:23
18:08
19:32
سهشنبه
+28 °C
11 اکتبر
0.46
36 %
2.07 m/s
W
1017 hPa
light rain
6 %
+28 °C
+27 °C
+28 °C
+22 °C
06:38
12:23
18:07
19:31
چهار شنبه
+31 °C
12 اکتبر
0
31 %
4.63 m/s
SE
1015 hPa
overcast clouds
98 %
+31 °C
+28 °C
+30 °C
+25 °C
06:39
12:22
18:06
19:29
پنج شنبه
+31 °C
13 اکتبر
0
28 %
4.85 m/s
NW
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+24 °C
06:40
12:22
18:04
19:28
جمعه
+32 °C
14 اکتبر
0
25 %
7.77 m/s
WNW
1017 hPa
sky is clear
7 %
+32 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
06:41
12:22
18:03
19:27
شنبه
+31 °C
15 اکتبر
0
31 %
4.09 m/s
ESE
1015 hPa
sky is clear
1 %
+31 °C
+28 °C
+30 °C
+23 °C
06:42
12:22
18:02
19:26
یکشنبه
+33 °C
16 اکتبر
0
23 %
7.07 m/s
SE
1011 hPa
overcast clouds
98 %
+33 °C
+28 °C
+29 °C
+25 °C
06:42
12:21
18:00
19:24
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
0
20 %
12.4 m/s
NW
1014 hPa
scattered clouds
49 %
+27 °C
+22 °C
+23 °C
+22 °C
06:43
12:21
17:59
19:23
سهشنبه
+26 °C
18 اکتبر
0
19 %
7.3 m/s
NW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+17 °C
06:44
12:21
17:58
19:22
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
0
18 %
5.3 m/s
SE
1014 hPa
overcast clouds
94 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+20 °C
06:45
12:21
17:57
19:21
پنج شنبه
+31 °C
20 اکتبر
0
34 %
7.57 m/s
ESE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+31 °C
+29 °C
+29 °C
+25 °C
06:46
12:21
17:55
19:20
جمعه
+35 °C
21 اکتبر
0
13 %
10.15 m/s
ESE
1016 hPa
scattered clouds
44 %
+35 °C
+30 °C
+31 °C
+28 °C
06:47
12:20
17:54
19:19
آب و هوا در حال حاضر
light rain
+26 °C
06:35
صبح
+23 °C
12:24
روز
+28 °C
18:12
شب
+29 °C
19:36
شب
+26 °C
میزان بارش 0.84 1h

رطوبت 50 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 40

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِرَِنَ +01:00
23:10:20
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...