پیش بینی آب و هوا در سِتَر ملُُك

34° 50.642 N 5° 43.354 E
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
23:50:57
0
50 %
2.06 m/s
NNE
1023 hPa
scattered clouds
40
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:36
12:24
18:13
19:37
امروز
+28 °C
6 اکتبر
2.13
47 %
3.89 m/s
ESE
1024 hPa
light rain
3 %
+28 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:35
12:25
18:14
19:38
فردا
+26 °C
7 اکتبر
1.25
40 %
3.32 m/s
SE
1024 hPa
light rain
44 %
+26 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
06:36
12:24
18:13
19:37
شنبه
+27 °C
8 اکتبر
0
36 %
3.84 m/s
SE
1020 hPa
broken clouds
72 %
+27 °C
+27 °C
+28 °C
+23 °C
06:37
12:24
18:12
19:35
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0.13
24 %
3.39 m/s
N
1018 hPa
light rain
96 %
+29 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:37
12:24
18:10
19:34
دوشنبه
+25 °C
10 اکتبر
0.17
48 %
6.09 m/s
NNW
1019 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:38
12:24
18:09
19:33
سهشنبه
+28 °C
11 اکتبر
0.33
38 %
2.31 m/s
SSW
1017 hPa
light rain
7 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+21 °C
06:39
12:23
18:08
19:31
چهار شنبه
+30 °C
12 اکتبر
0
34 %
5.2 m/s
E
1015 hPa
overcast clouds
99 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+25 °C
06:40
12:23
18:06
19:30
پنج شنبه
+30 °C
13 اکتبر
0
31 %
4.16 m/s
NW
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
06:41
12:23
18:05
19:29
جمعه
+31 °C
14 اکتبر
0
29 %
7.58 m/s
WNW
1018 hPa
sky is clear
8 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:42
12:23
18:04
19:28
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
0
31 %
3.72 m/s
NNW
1016 hPa
sky is clear
1 %
+30 °C
+28 °C
+29 °C
+23 °C
06:42
12:22
18:02
19:26
یکشنبه
+32 °C
16 اکتبر
0
24 %
7.77 m/s
SSE
1011 hPa
overcast clouds
95 %
+32 °C
+27 °C
+28 °C
+25 °C
06:43
12:22
18:01
19:25
دوشنبه
+25 °C
17 اکتبر
0
22 %
12.36 m/s
NNW
1015 hPa
broken clouds
61 %
+25 °C
+21 °C
+22 °C
+21 °C
06:44
12:22
18:00
19:24
سهشنبه
+25 °C
18 اکتبر
0
18 %
7.24 m/s
NW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+17 °C
06:45
12:22
17:59
19:23
چهار شنبه
+28 °C
19 اکتبر
0
20 %
5.72 m/s
SE
1015 hPa
overcast clouds
93 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+19 °C
06:46
12:22
17:57
19:22
پنج شنبه
+30 °C
20 اکتبر
0
34 %
7.55 m/s
SE
1015 hPa
overcast clouds
100 %
+30 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
06:47
12:21
17:56
19:20
جمعه
+34 °C
21 اکتبر
0
14 %
9.09 m/s
ESE
1017 hPa
scattered clouds
45 %
+34 °C
+29 °C
+30 °C
+27 °C
06:47
12:21
17:55
19:19
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+26 °C
06:36
صبح
+22 °C
12:24
روز
+28 °C
18:13
شب
+28 °C
19:37
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 50 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 40

فشار 1023 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِتَر ملُُك +01:00
23:10:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...