پیش بینی آب و هوا در سِدِ بَركَت

34° 50 N 5° 43 E
آب و هوا در حال حاضر
+34 °C
22:59:41
0
20 %
1.54 m/s
E
1011 hPa
clear sky
0
+37 °C
+33 °C
+40 °C
+29 °C
05:52
12:42
19:33
21:08
امروز
+37 °C
7 اوت
0
23 %
6.07 m/s
N
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+33 °C
+40 °C
+29 °C
05:51
12:42
19:34
21:09
فردا
+37 °C
8 اوت
0
21 %
4.42 m/s
WSW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+33 °C
+39 °C
+28 °C
05:52
12:42
19:33
21:08
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0
18 %
6.69 m/s
SE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:52
12:42
19:32
21:06
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
19 %
5.91 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+30 °C
05:53
12:42
19:31
21:05
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0
24 %
5.61 m/s
ESE
1013 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
05:54
12:42
19:30
21:03
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
28 %
7.08 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
13 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:55
12:42
19:29
21:02
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
18 %
5.07 m/s
NNE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+40 °C
+35 °C
+42 °C
+30 °C
05:55
12:42
19:28
21:01
یکشنبه
+42 °C
14 اوت
0
12 %
5.59 m/s
NW
1011 hPa
scattered clouds
36 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+31 °C
05:56
12:41
19:26
20:59
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
18 %
5.05 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+37 °C
+42 °C
+32 °C
05:57
12:41
19:25
20:58
سهشنبه
+43 °C
16 اوت
0.24
14 %
6.46 m/s
W
1009 hPa
light rain
13 %
+43 °C
+33 °C
+40 °C
+33 °C
05:58
12:41
19:24
20:56
چهار شنبه
+41 °C
17 اوت
0
15 %
3.31 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
59 %
+41 °C
+37 °C
+41 °C
+32 °C
05:58
12:41
19:23
20:55
پنج شنبه
+43 °C
18 اوت
0
10 %
8.74 m/s
NNW
1008 hPa
scattered clouds
40 %
+43 °C
+37 °C
+41 °C
+34 °C
05:59
12:41
19:22
20:53
جمعه
+42 °C
19 اوت
0
13 %
7.61 m/s
NW
1009 hPa
few clouds
15 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+34 °C
06:00
12:40
19:21
20:52
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
23 %
5.19 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+34 °C
+38 °C
+30 °C
06:01
12:40
19:19
20:50
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
34 %
6.69 m/s
E
1015 hPa
few clouds
18 %
+35 °C
+33 °C
+36 °C
+27 °C
06:01
12:40
19:18
20:49
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
30 %
7.24 m/s
ESE
1011 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+33 °C
+37 °C
+28 °C
06:02
12:40
19:17
20:47
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+34 °C
05:52
صبح
+29 °C
12:42
روز
+37 °C
19:33
شب
+40 °C
21:08
شب
+33 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 1.54 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 0

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِدِ بَركَت +01:00
23:08:58
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...