پیش بینی آب و هوا در سِدِ كهِلِل

34° 51 N 5° 53 E
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
01:21:44
0
53 %
2.06 m/s
NNW
1024 hPa
scattered clouds
40
+26 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:35
12:24
18:12
19:36
امروز
+26 °C
7 اکتبر
1.07
41 %
3.51 m/s
ESE
1023 hPa
light rain
85 %
+26 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:35
12:24
18:12
19:36
فردا
+28 °C
8 اکتبر
0
36 %
3.03 m/s
SE
1020 hPa
scattered clouds
43 %
+28 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
06:36
12:24
18:11
19:35
یکشنبه
+29 °C
9 اکتبر
0.2
27 %
6.01 m/s
NNE
1018 hPa
light rain
93 %
+29 °C
+26 °C
+24 °C
+24 °C
06:37
12:23
18:10
19:33
دوشنبه
+24 °C
10 اکتبر
0.26
54 %
5.21 m/s
N
1020 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:38
12:23
18:08
19:32
سهشنبه
+29 °C
11 اکتبر
0
33 %
2.95 m/s
WSW
1017 hPa
broken clouds
81 %
+29 °C
+27 °C
+28 °C
+23 °C
06:38
12:23
18:07
19:31
چهار شنبه
+32 °C
12 اکتبر
0
22 %
6.12 m/s
SE
1014 hPa
broken clouds
60 %
+32 °C
+29 °C
+30 °C
+23 °C
06:39
12:22
18:06
19:29
پنج شنبه
+32 °C
13 اکتبر
0
25 %
4.59 m/s
NW
1017 hPa
broken clouds
59 %
+32 °C
+28 °C
+30 °C
+24 °C
06:40
12:22
18:04
19:28
جمعه
+31 °C
14 اکتبر
0
29 %
3.89 m/s
NNW
1019 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+30 °C
+24 °C
06:41
12:22
18:03
19:27
شنبه
+31 °C
15 اکتبر
0
32 %
5.49 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+28 °C
+29 °C
+24 °C
06:42
12:22
18:02
19:26
یکشنبه
+33 °C
16 اکتبر
0
25 %
4.79 m/s
SE
1015 hPa
scattered clouds
47 %
+33 °C
+30 °C
+31 °C
+24 °C
06:43
12:22
18:00
19:24
دوشنبه
+32 °C
17 اکتبر
0.46
25 %
5.36 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
92 %
+32 °C
+29 °C
+31 °C
+27 °C
06:43
12:21
17:59
19:23
سهشنبه
+33 °C
18 اکتبر
0
17 %
7.34 m/s
SE
1013 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+28 °C
+30 °C
+24 °C
06:44
12:21
17:58
19:22
چهار شنبه
+32 °C
19 اکتبر
0
16 %
8.33 m/s
ESE
1009 hPa
overcast clouds
95 %
+32 °C
+29 °C
+30 °C
+25 °C
06:45
12:21
17:57
19:21
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
0.9
30 %
8.85 m/s
NW
1011 hPa
light rain
96 %
+29 °C
+23 °C
+25 °C
+23 °C
06:46
12:21
17:56
19:20
جمعه
+29 °C
21 اکتبر
0
27 %
5.75 m/s
NW
1016 hPa
broken clouds
82 %
+29 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:47
12:21
17:54
19:19
شنبه
+28 °C
22 اکتبر
0.17
39 %
6.66 m/s
SE
1018 hPa
light rain
78 %
+28 °C
+27 °C
+27 °C
+22 °C
06:48
12:20
17:53
19:18
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+24 °C
06:35
صبح
+22 °C
12:24
روز
+26 °C
18:12
شب
+28 °C
19:36
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 53 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 40

فشار 1024 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِدِ كهِلِل +01:00
01:10:45
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...