پیش بینی آب و هوا در تِبَُُِهمِت

34° 52.706 N 6° 41.841 E
آب و هوا در حال حاضر
+34 °C
22:55:49
0
20 %
4 m/s
NE
1011 hPa
few clouds
13
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+30 °C
05:48
12:38
19:29
21:04
امروز
+37 °C
7 اوت
0
22 %
5.76 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+34 °C
+39 °C
+30 °C
05:47
12:39
19:30
21:05
فردا
+37 °C
8 اوت
0
21 %
5.83 m/s
E
1014 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+39 °C
+29 °C
05:48
12:38
19:29
21:04
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0
21 %
6.02 m/s
NE
1015 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+39 °C
+29 °C
05:48
12:38
19:28
21:02
چهار شنبه
+38 °C
10 اوت
0
21 %
5.12 m/s
ESE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+36 °C
+39 °C
+31 °C
05:49
12:38
19:27
21:01
پنج شنبه
+38 °C
11 اوت
0
24 %
5.36 m/s
NE
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+35 °C
+38 °C
+30 °C
05:50
12:38
19:26
21:00
جمعه
+37 °C
12 اوت
0
27 %
8.03 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
19 %
+37 °C
+35 °C
+38 °C
+29 °C
05:51
12:38
19:25
20:58
شنبه
+39 °C
13 اوت
0
21 %
5.13 m/s
E
1012 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+36 °C
+40 °C
+30 °C
05:51
12:38
19:24
20:57
یکشنبه
+42 °C
14 اوت
0
15 %
3.83 m/s
ESE
1011 hPa
few clouds
11 %
+42 °C
+37 °C
+42 °C
+32 °C
05:52
12:37
19:23
20:55
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
19 %
4.49 m/s
SW
1010 hPa
sky is clear
0 %
+41 °C
+39 °C
+41 °C
+31 °C
05:53
12:37
19:21
20:54
سهشنبه
+42 °C
16 اوت
0
17 %
6.21 m/s
ENE
1008 hPa
few clouds
20 %
+42 °C
+35 °C
+41 °C
+32 °C
05:54
12:37
19:20
20:52
چهار شنبه
+42 °C
17 اوت
0
14 %
3.92 m/s
SW
1009 hPa
broken clouds
64 %
+42 °C
+38 °C
+41 °C
+32 °C
05:54
12:37
19:19
20:51
پنج شنبه
+43 °C
18 اوت
0
14 %
5.02 m/s
W
1008 hPa
overcast clouds
88 %
+43 °C
+38 °C
+41 °C
+34 °C
05:55
12:37
19:18
20:49
جمعه
+43 °C
19 اوت
0
13 %
5.75 m/s
WSW
1009 hPa
scattered clouds
34 %
+43 °C
+37 °C
+41 °C
+34 °C
05:56
12:36
19:17
20:48
شنبه
+39 °C
20 اوت
0
26 %
7.17 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+39 °C
+35 °C
+39 °C
+31 °C
05:57
12:36
19:16
20:46
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
32 %
4.48 m/s
SSW
1014 hPa
sky is clear
1 %
+35 °C
+33 °C
+36 °C
+28 °C
05:57
12:36
19:14
20:45
دوشنبه
+37 °C
22 اوت
0
29 %
5.55 m/s
E
1011 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+35 °C
+37 °C
+28 °C
05:58
12:36
19:13
20:43
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+34 °C
05:48
صبح
+30 °C
12:38
روز
+37 °C
19:29
شب
+39 °C
21:04
شب
+34 °C
میزان بارش 0

رطوبت 20 %

سرعت باد 4 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 13

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِبَُُِهمِت +01:00
22:08:49
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...