پیش بینی آب و هوا در َزَِنَ

35° 6.172 N -1° 35.269 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
19:55:17
0
69 %
4.12 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:20
13:12
20:04
21:39
امروز
+32 °C
7 اوت
0
47 %
5.63 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
4 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:20
13:12
20:04
21:39
فردا
+31 °C
8 اوت
0
47 %
6.07 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
4 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:20
13:12
20:03
21:38
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
0.21
36 %
7.33 m/s
N
1012 hPa
light rain
38 %
+36 °C
+33 °C
+32 °C
+24 °C
06:21
13:11
20:02
21:36
چهار شنبه
+37 °C
10 اوت
0
33 %
5.66 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
4 %
+37 °C
+30 °C
+31 °C
+26 °C
06:22
13:11
20:01
21:35
پنج شنبه
+35 °C
11 اوت
0
42 %
5 m/s
NNW
1012 hPa
broken clouds
70 %
+35 °C
+27 °C
+35 °C
+27 °C
06:23
13:11
19:59
21:33
جمعه
+36 °C
12 اوت
0
35 %
6.17 m/s
N
1012 hPa
broken clouds
55 %
+36 °C
+30 °C
+34 °C
+25 °C
06:23
13:11
19:58
21:32
شنبه
+42 °C
13 اوت
0
16 %
5.59 m/s
N
1011 hPa
overcast clouds
88 %
+42 °C
+35 °C
+38 °C
+31 °C
06:24
13:11
19:57
21:31
یکشنبه
+36 °C
14 اوت
0
38 %
4.78 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
18 %
+36 °C
+30 °C
+32 °C
+27 °C
06:25
13:11
19:56
21:29
دوشنبه
+35 °C
15 اوت
0
17 %
5.36 m/s
NW
1015 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+30 °C
+33 °C
+27 °C
06:26
13:10
19:55
21:28
سهشنبه
+34 °C
16 اوت
0
27 %
8.51 m/s
WNW
1013 hPa
few clouds
13 %
+34 °C
+27 °C
+30 °C
+27 °C
06:27
13:10
19:54
21:26
چهار شنبه
+32 °C
17 اوت
0
35 %
5.75 m/s
NNW
1010 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:27
13:10
19:53
21:25
پنج شنبه
+30 °C
18 اوت
0.15
33 %
5.75 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
25 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:28
13:10
19:51
21:23
جمعه
+32 °C
19 اوت
0.27
31 %
5.85 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
66 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:29
13:09
19:50
21:22
شنبه
+31 °C
20 اوت
0
40 %
5.67 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
75 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:30
13:09
19:49
21:20
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0
24 %
5.05 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
55 %
+34 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:30
13:09
19:48
21:19
دوشنبه
+35 °C
22 اوت
0
26 %
5.43 m/s
NNW
1014 hPa
broken clouds
84 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+27 °C
06:31
13:09
19:46
21:17
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+27 °C
06:20
صبح
+24 °C
13:12
روز
+32 °C
20:04
شب
+28 °C
21:39
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 69 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َزَِنَ +01:00
19:08:47
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...