پیش بینی آب و هوا در بِنِ زنَسسِنِ

34° 50.594 N -0° 57.296 W
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
20:08:06
0
47 %
2.56 m/s
N
1014 hPa
clear sky
0
+34 °C
+25 °C
+25 °C
+23 °C
06:18
13:09
20:01
21:36
امروز
+34 °C
7 اوت
0
27 %
6.97 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
3 %
+34 °C
+25 °C
+25 °C
+23 °C
06:18
13:09
20:01
21:36
فردا
+33 °C
8 اوت
0
30 %
7.15 m/s
NNE
1015 hPa
sky is clear
4 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+22 °C
06:18
13:09
20:00
21:34
سهشنبه
+38 °C
9 اوت
0.41
17 %
6.06 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
62 %
+38 °C
+30 °C
+32 °C
+25 °C
06:19
13:09
19:59
21:33
چهار شنبه
+40 °C
10 اوت
0.36
13 %
4.29 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
9 %
+40 °C
+30 °C
+33 °C
+27 °C
06:20
13:09
19:58
21:31
پنج شنبه
+39 °C
11 اوت
1.4
17 %
5.99 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
80 %
+39 °C
+28 °C
+33 °C
+28 °C
06:21
13:09
19:56
21:30
جمعه
+38 °C
12 اوت
0.24
17 %
4.3 m/s
NNE
1013 hPa
light rain
55 %
+38 °C
+32 °C
+35 °C
+25 °C
06:21
13:08
19:55
21:29
شنبه
+40 °C
13 اوت
0
11 %
4.08 m/s
SSE
1014 hPa
overcast clouds
99 %
+40 °C
+33 °C
+39 °C
+30 °C
06:22
13:08
19:54
21:27
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0
21 %
5.77 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
12 %
+38 °C
+29 °C
+33 °C
+28 °C
06:23
13:08
19:53
21:26
دوشنبه
+35 °C
15 اوت
0
14 %
6.14 m/s
NW
1016 hPa
sky is clear
5 %
+35 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
06:24
13:08
19:52
21:24
سهشنبه
+33 °C
16 اوت
0.11
20 %
8.17 m/s
NW
1013 hPa
light rain
45 %
+33 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
06:24
13:08
19:51
21:23
چهار شنبه
+32 °C
17 اوت
0.14
26 %
6.26 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
0 %
+32 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:25
13:07
19:50
21:21
پنج شنبه
+30 °C
18 اوت
0.23
29 %
5.32 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
36 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
06:26
13:07
19:48
21:20
جمعه
+36 °C
19 اوت
0.76
14 %
4.82 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
91 %
+36 °C
+25 °C
+31 °C
+25 °C
06:27
13:07
19:47
21:18
شنبه
+34 °C
20 اوت
0
23 %
6.68 m/s
NNW
1015 hPa
broken clouds
61 %
+34 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:27
13:07
19:46
21:17
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
17 %
7.17 m/s
NNW
1016 hPa
scattered clouds
38 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+24 °C
06:28
13:06
19:45
21:15
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
16 %
2.64 m/s
W
1014 hPa
overcast clouds
87 %
+36 °C
+26 °C
+32 °C
+26 °C
06:29
13:06
19:44
21:14
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
06:18
صبح
+23 °C
13:09
روز
+34 °C
20:01
شب
+25 °C
21:36
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 47 %

سرعت باد 2.56 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 0

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
بِنِ زنَسسِنِ +01:00
20:08:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...