پیش بینی آب و هوا در دِگلِنِ

34° 35.149 N -1° 44.397 W
آب و هوا در حال حاضر
+17 °C
00:42:50
0
88 %
2.06 m/s
W
1022 hPa
scattered clouds
40
+28 °C
+21 °C
+24 °C
+18 °C
07:06
12:54
18:43
20:06
فردا
+28 °C
7 اکتبر
0
30 %
5.1 m/s
S
1017 hPa
few clouds
15 %
+28 °C
+21 °C
+24 °C
+18 °C
07:06
12:54
18:43
20:06
شنبه
+29 °C
8 اکتبر
3.43
24 %
9.52 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
98 %
+29 °C
+22 °C
+24 °C
+20 °C
07:06
12:54
18:42
20:05
یکشنبه
+28 °C
9 اکتبر
1.1
34 %
7.9 m/s
WSW
1016 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+22 °C
+24 °C
+21 °C
07:07
12:54
18:40
20:04
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
0.98
40 %
4.75 m/s
NE
1017 hPa
light rain
50 %
+26 °C
+22 °C
+24 °C
+20 °C
07:08
12:53
18:39
20:02
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
21.96
35 %
4.28 m/s
N
1015 hPa
heavy intensity rain
99 %
+27 °C
+18 °C
+20 °C
+19 °C
07:09
12:53
18:38
20:01
چهار شنبه
+22 °C
12 اکتبر
3.09
59 %
5.3 m/s
N
1015 hPa
light rain
43 %
+22 °C
+18 °C
+18 °C
+18 °C
07:10
12:53
18:36
20:00
پنج شنبه
+23 °C
13 اکتبر
0.4
56 %
3.78 m/s
NNE
1021 hPa
light rain
62 %
+23 °C
+21 °C
+21 °C
+17 °C
07:10
12:53
18:35
19:59
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
0
43 %
2.53 m/s
NNE
1021 hPa
few clouds
16 %
+26 °C
+23 °C
+24 °C
+19 °C
07:11
12:52
18:34
19:57
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
0
27 %
4.36 m/s
WNW
1017 hPa
broken clouds
56 %
+30 °C
+24 °C
+25 °C
+21 °C
07:12
12:52
18:32
19:56
یکشنبه
+30 °C
16 اکتبر
0.18
25 %
6.39 m/s
WSW
1014 hPa
light rain
87 %
+30 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
07:13
12:52
18:31
19:55
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
0.5
36 %
4.19 m/s
NNW
1013 hPa
light rain
3 %
+27 °C
+19 °C
+20 °C
+20 °C
07:14
12:52
18:30
19:54
سهشنبه
+22 °C
18 اکتبر
0
52 %
4.29 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
3 %
+22 °C
+15 °C
+17 °C
+16 °C
07:15
12:52
18:29
19:53
چهار شنبه
+18 °C
19 اکتبر
0
62 %
3.52 m/s
NW
1013 hPa
overcast clouds
92 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+15 °C
07:15
12:51
18:28
19:51
پنج شنبه
+18 °C
20 اکتبر
0
49 %
4.75 m/s
WSW
1016 hPa
broken clouds
59 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+12 °C
07:16
12:51
18:26
19:50
جمعه
+19 °C
21 اکتبر
0
49 %
3.58 m/s
NNE
1018 hPa
broken clouds
57 %
+19 °C
+15 °C
+17 °C
+12 °C
07:17
12:51
18:25
19:49
شنبه
+22 °C
22 اکتبر
0
44 %
2.99 m/s
NNE
1016 hPa
sky is clear
2 %
+22 °C
+19 °C
+19 °C
+13 °C
07:18
12:51
18:24
19:48
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+17 °C
07:06
صبح
+18 °C
12:54
روز
+28 °C
18:43
شب
+24 °C
20:06
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد West
ابری و بارش 40

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دِگلِنِ +01:00
00:10:18
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...