پیش بینی آب و هوا در دَُُر ُُلَد بُُ سِتتَ

34° 56.03 N -1° 45.047 W
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
20:43:23
0
75 %
1.62 m/s
NNW
1014 hPa
clear sky
0
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
06:21
13:12
20:04
21:39
امروز
+31 °C
7 اوت
0
47 %
4.14 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
06:21
13:12
20:04
21:39
فردا
+30 °C
8 اوت
0
49 %
4.48 m/s
N
1015 hPa
sky is clear
6 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:21
13:12
20:03
21:38
سهشنبه
+32 °C
9 اوت
0
47 %
5.52 m/s
NNE
1013 hPa
scattered clouds
26 %
+32 °C
+26 °C
+32 °C
+23 °C
06:22
13:12
20:02
21:36
چهار شنبه
+35 °C
10 اوت
0
37 %
4.6 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
2 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:23
13:12
20:01
21:35
پنج شنبه
+33 °C
11 اوت
0
46 %
3.64 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
9 %
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:24
13:12
20:00
21:34
جمعه
+35 °C
12 اوت
0
39 %
4.87 m/s
NNW
1013 hPa
broken clouds
84 %
+35 °C
+28 °C
+33 °C
+24 °C
06:24
13:12
19:59
21:32
شنبه
+37 °C
13 اوت
0.12
33 %
6.02 m/s
WNW
1013 hPa
light rain
40 %
+37 °C
+28 °C
+38 °C
+29 °C
06:25
13:11
19:58
21:31
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0
26 %
3.78 m/s
NNW
1013 hPa
broken clouds
57 %
+38 °C
+30 °C
+32 °C
+30 °C
06:26
13:11
19:56
21:29
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0
28 %
4.14 m/s
NW
1012 hPa
broken clouds
73 %
+36 °C
+31 °C
+34 °C
+29 °C
06:27
13:11
19:55
21:28
سهشنبه
+34 °C
16 اوت
0
20 %
4.7 m/s
NW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+28 °C
+30 °C
+26 °C
06:27
13:11
19:54
21:26
چهار شنبه
+33 °C
17 اوت
0
20 %
3.92 m/s
NW
1013 hPa
scattered clouds
40 %
+33 °C
+28 °C
+29 °C
+25 °C
06:28
13:11
19:53
21:25
پنج شنبه
+35 °C
18 اوت
0
21 %
3.8 m/s
N
1011 hPa
scattered clouds
48 %
+35 °C
+25 °C
+31 °C
+24 °C
06:29
13:10
19:52
21:23
جمعه
+32 °C
19 اوت
0
25 %
3.62 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+30 °C
+22 °C
06:30
13:10
19:51
21:22
شنبه
+34 °C
20 اوت
0
16 %
4.02 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:30
13:10
19:49
21:20
یکشنبه
+32 °C
21 اوت
0.35
34 %
4.38 m/s
N
1015 hPa
light rain
18 %
+32 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:31
13:10
19:48
21:19
دوشنبه
+31 °C
22 اوت
0
43 %
4.07 m/s
N
1012 hPa
few clouds
14 %
+31 °C
+24 °C
+27 °C
+21 °C
06:32
13:09
19:47
21:17
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+24 °C
06:21
صبح
+22 °C
13:12
روز
+31 °C
20:04
شب
+26 °C
21:39
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 75 %

سرعت باد 1.62 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 0

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دَُُر ُُلَد بُُ سِتتَ +01:00
20:08:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...