پیش بینی آب و هوا در دَُُر ُُلَد سَ'َد

34° 58.979 N -1° 30.923 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
20:24:34
0
78 %
5.14 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+23 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
امروز
+33 °C
7 اوت
0
41 %
6.11 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+26 °C
+23 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
فردا
+32 °C
8 اوت
0
44 %
6.61 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
7 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+23 °C
06:20
13:11
20:02
21:37
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
0.23
34 %
7.43 m/s
E
1013 hPa
light rain
14 %
+36 °C
+32 °C
+32 °C
+24 °C
06:21
13:11
20:01
21:36
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
22 %
5.53 m/s
NNW
1010 hPa
sky is clear
1 %
+39 °C
+30 °C
+32 °C
+25 °C
06:22
13:11
20:00
21:34
پنج شنبه
+35 °C
11 اوت
0
39 %
5.02 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+27 °C
+30 °C
+24 °C
06:23
13:11
19:59
21:33
جمعه
+36 °C
12 اوت
0.21
36 %
7.76 m/s
N
1013 hPa
light rain
66 %
+36 °C
+29 °C
+33 °C
+25 °C
06:23
13:11
19:58
21:31
شنبه
+38 °C
13 اوت
0
28 %
5.37 m/s
N
1013 hPa
scattered clouds
30 %
+38 °C
+33 °C
+38 °C
+30 °C
06:24
13:10
19:57
21:30
یکشنبه
+43 °C
14 اوت
0.19
14 %
5.89 m/s
N
1012 hPa
light rain
43 %
+43 °C
+31 °C
+32 °C
+32 °C
06:25
13:10
19:56
21:28
دوشنبه
+40 °C
15 اوت
0
20 %
7.4 m/s
NNW
1012 hPa
broken clouds
72 %
+40 °C
+32 °C
+36 °C
+30 °C
06:26
13:10
19:54
21:27
سهشنبه
+37 °C
16 اوت
0
14 %
6.88 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+37 °C
+28 °C
+33 °C
+27 °C
06:26
13:10
19:53
21:26
چهار شنبه
+35 °C
17 اوت
0
15 %
6.56 m/s
NNW
1012 hPa
scattered clouds
44 %
+35 °C
+29 °C
+31 °C
+25 °C
06:27
13:10
19:52
21:24
پنج شنبه
+36 °C
18 اوت
0
16 %
5.64 m/s
N
1011 hPa
broken clouds
51 %
+36 °C
+26 °C
+34 °C
+25 °C
06:28
13:09
19:51
21:23
جمعه
+34 °C
19 اوت
0
20 %
5.63 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:29
13:09
19:50
21:21
شنبه
+36 °C
20 اوت
0
12 %
5.79 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+36 °C
+24 °C
+30 °C
+23 °C
06:29
13:09
19:48
21:20
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0.31
24 %
5.93 m/s
NNW
1014 hPa
light rain
41 %
+35 °C
+24 °C
+29 °C
+23 °C
06:30
13:09
19:47
21:18
دوشنبه
+34 °C
22 اوت
0
32 %
5.82 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+21 °C
06:31
13:08
19:46
21:16
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+26 °C
06:20
صبح
+23 °C
13:11
روز
+33 °C
20:03
شب
+26 °C
21:38
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 5.14 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دَُُر ُُلَد سَ'َد +01:00
20:08:34
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...