پیش بینی آب و هوا در ِل َُُِدج

34° 28.87 N -1° 16.025 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
20:54:05
0
53 %
2.63 m/s
NNE
1015 hPa
clear sky
2
+34 °C
+22 °C
+24 °C
+23 °C
06:20
13:10
20:01
21:36
امروز
+34 °C
7 اوت
0
20 %
6.57 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
1 %
+34 °C
+22 °C
+24 °C
+23 °C
06:20
13:10
20:01
21:36
فردا
+34 °C
8 اوت
0
21 %
7.16 m/s
N
1014 hPa
few clouds
19 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+23 °C
06:20
13:10
20:00
21:34
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0.39
14 %
8.36 m/s
N
1014 hPa
light rain
32 %
+37 °C
+28 °C
+27 °C
+26 °C
06:21
13:10
19:59
21:33
چهار شنبه
+38 °C
10 اوت
0
12 %
8.95 m/s
SSW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+30 °C
+32 °C
+27 °C
06:22
13:10
19:58
21:32
پنج شنبه
+38 °C
11 اوت
0.5
15 %
6.77 m/s
SW
1013 hPa
light rain
4 %
+38 °C
+26 °C
+34 °C
+25 °C
06:22
13:10
19:57
21:30
جمعه
+38 °C
12 اوت
4.3
15 %
6.74 m/s
E
1014 hPa
moderate rain
59 %
+38 °C
+27 °C
+27 °C
+28 °C
06:23
13:10
19:56
21:29
شنبه
+39 °C
13 اوت
3.45
12 %
3.64 m/s
S
1015 hPa
light rain
70 %
+39 °C
+28 °C
+33 °C
+29 °C
06:24
13:09
19:55
21:27
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0.88
13 %
4.94 m/s
S
1015 hPa
light rain
75 %
+38 °C
+31 °C
+35 °C
+28 °C
06:25
13:09
19:54
21:26
دوشنبه
+39 °C
15 اوت
1.32
13 %
4.54 m/s
W
1014 hPa
light rain
73 %
+39 °C
+30 °C
+30 °C
+30 °C
06:25
13:09
19:53
21:24
سهشنبه
+35 °C
16 اوت
0
18 %
5.17 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
15 %
+35 °C
+28 °C
+31 °C
+27 °C
06:26
13:09
19:52
21:23
چهار شنبه
+33 °C
17 اوت
0
17 %
5.23 m/s
NNW
1013 hPa
broken clouds
74 %
+33 °C
+30 °C
+29 °C
+25 °C
06:27
13:09
19:50
21:22
پنج شنبه
+35 °C
18 اوت
0.38
15 %
7.55 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
54 %
+35 °C
+28 °C
+30 °C
+26 °C
06:28
13:08
19:49
21:20
جمعه
+32 °C
19 اوت
0
19 %
7.2 m/s
WNW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+26 °C
+30 °C
+23 °C
06:28
13:08
19:48
21:19
شنبه
+32 °C
20 اوت
0
10 %
4.19 m/s
N
1017 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+26 °C
+30 °C
+22 °C
06:29
13:08
19:47
21:17
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0.13
15 %
6.43 m/s
NNW
1015 hPa
light rain
21 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+24 °C
06:30
13:08
19:46
21:16
دوشنبه
+33 °C
22 اوت
0.14
22 %
3.85 m/s
NE
1012 hPa
light rain
1 %
+33 °C
+27 °C
+30 °C
+23 °C
06:31
13:07
19:44
21:14
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+21 °C
06:20
صبح
+23 °C
13:10
روز
+34 °C
20:01
شب
+24 °C
21:36
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 53 %

سرعت باد 2.63 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 2

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل َُُِدج +01:00
20:08:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...