پیش بینی آب و هوا در ِل هَكَِبَ

34° 42.05 N -0° 45.628 W
آب و هوا در حال حاضر
+31 °C
19:26:25
0
32 %
7.51 m/s
N
1013 hPa
clear sky
0
+35 °C
+26 °C
+31 °C
+23 °C
06:17
13:08
20:00
21:34
امروز
+35 °C
7 اوت
0
19 %
8.3 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+26 °C
+31 °C
+23 °C
06:17
13:08
20:00
21:34
فردا
+34 °C
8 اوت
0
24 %
8.41 m/s
NNE
1014 hPa
sky is clear
3 %
+34 °C
+26 °C
+31 °C
+22 °C
06:18
13:08
19:59
21:33
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
0.29
17 %
4.95 m/s
E
1014 hPa
light rain
77 %
+36 °C
+30 °C
+30 °C
+25 °C
06:19
13:08
19:58
21:32
چهار شنبه
+38 °C
10 اوت
0.48
13 %
4.46 m/s
W
1013 hPa
light rain
13 %
+38 °C
+30 °C
+30 °C
+27 °C
06:19
13:08
19:56
21:30
پنج شنبه
+39 °C
11 اوت
2.85
12 %
10.07 m/s
WSW
1012 hPa
light rain
68 %
+39 °C
+31 °C
+28 °C
+28 °C
06:20
13:08
19:55
21:29
جمعه
+37 °C
12 اوت
0.13
16 %
6.74 m/s
NNE
1014 hPa
light rain
40 %
+37 °C
+30 °C
+34 °C
+27 °C
06:21
13:08
19:54
21:27
شنبه
+39 °C
13 اوت
0
11 %
4.81 m/s
S
1014 hPa
broken clouds
83 %
+39 °C
+34 °C
+38 °C
+29 °C
06:22
13:07
19:53
21:26
یکشنبه
+39 °C
14 اوت
0
14 %
7.46 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
5 %
+39 °C
+30 °C
+34 °C
+28 °C
06:22
13:07
19:52
21:25
دوشنبه
+35 °C
15 اوت
0
16 %
7.33 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
7 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+27 °C
06:23
13:07
19:51
21:23
سهشنبه
+33 °C
16 اوت
0.42
17 %
8.27 m/s
NW
1013 hPa
light rain
40 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:24
13:07
19:50
21:22
چهار شنبه
+31 °C
17 اوت
0.33
24 %
5.74 m/s
N
1010 hPa
light rain
0 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:25
13:07
19:49
21:20
پنج شنبه
+32 °C
18 اوت
0.13
25 %
7.34 m/s
N
1010 hPa
light rain
23 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:25
13:06
19:48
21:19
جمعه
+39 °C
19 اوت
0.48
13 %
7.77 m/s
S
1011 hPa
light rain
99 %
+39 °C
+28 °C
+31 °C
+25 °C
06:26
13:06
19:46
21:17
شنبه
+37 °C
20 اوت
0
16 %
9.46 m/s
N
1015 hPa
broken clouds
76 %
+37 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:27
13:06
19:45
21:16
یکشنبه
+36 °C
21 اوت
0
16 %
8 m/s
N
1016 hPa
broken clouds
51 %
+36 °C
+29 °C
+34 °C
+24 °C
06:28
13:06
19:44
21:14
دوشنبه
+38 °C
22 اوت
0
13 %
4.88 m/s
WSW
1014 hPa
overcast clouds
94 %
+38 °C
+28 °C
+34 °C
+25 °C
06:28
13:05
19:43
21:13
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+31 °C
06:17
صبح
+23 °C
13:08
روز
+35 °C
20:00
شب
+31 °C
21:34
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 32 %

سرعت باد 7.51 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 0

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ِل هَكَِبَ +01:00
19:08:25
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...