پیش بینی آب و هوا در هَممَم بُُگهرَرَ

34° 53.612 N -1° 38.315 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
21:14:15
0
73 %
5.66 m/s
NNW
1015 hPa
clear sky
0
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:20
13:12
20:03
21:38
امروز
+34 °C
7 اوت
0
35 %
5.96 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:20
13:12
20:03
21:38
فردا
+33 °C
8 اوت
0
39 %
5.74 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
9 %
+33 °C
+25 °C
+29 °C
+23 °C
06:21
13:12
20:02
21:37
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
0
31 %
7.7 m/s
NNE
1013 hPa
few clouds
18 %
+36 °C
+28 °C
+33 °C
+24 °C
06:22
13:12
20:01
21:36
چهار شنبه
+40 °C
10 اوت
0
19 %
4.58 m/s
NNW
1010 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+29 °C
+31 °C
+25 °C
06:23
13:11
20:00
21:34
پنج شنبه
+36 °C
11 اوت
0
32 %
4.71 m/s
N
1012 hPa
few clouds
11 %
+36 °C
+27 °C
+31 °C
+23 °C
06:23
13:11
19:59
21:33
جمعه
+37 °C
12 اوت
0.46
28 %
6.76 m/s
NNW
1013 hPa
light rain
66 %
+37 °C
+30 °C
+34 °C
+26 °C
06:24
13:11
19:58
21:32
شنبه
+41 °C
13 اوت
0.41
18 %
6.52 m/s
NNW
1013 hPa
light rain
31 %
+41 °C
+30 °C
+38 °C
+31 °C
06:25
13:11
19:57
21:30
یکشنبه
+42 °C
14 اوت
0.15
15 %
6.52 m/s
N
1013 hPa
light rain
43 %
+42 °C
+31 °C
+33 °C
+31 °C
06:26
13:11
19:56
21:29
دوشنبه
+41 °C
15 اوت
0
17 %
5.28 m/s
N
1012 hPa
broken clouds
61 %
+41 °C
+31 °C
+35 °C
+30 °C
06:26
13:11
19:55
21:27
سهشنبه
+36 °C
16 اوت
0
16 %
5.01 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+28 °C
+31 °C
+27 °C
06:27
13:10
19:54
21:26
چهار شنبه
+34 °C
17 اوت
0
17 %
5.73 m/s
NNW
1013 hPa
scattered clouds
45 %
+34 °C
+29 °C
+29 °C
+25 °C
06:28
13:10
19:52
21:24
پنج شنبه
+36 °C
18 اوت
0
17 %
5.02 m/s
N
1011 hPa
scattered clouds
38 %
+36 °C
+26 °C
+32 °C
+25 °C
06:29
13:10
19:51
21:23
جمعه
+33 °C
19 اوت
0
21 %
4.98 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+31 °C
+22 °C
06:29
13:10
19:50
21:21
شنبه
+35 °C
20 اوت
0
11 %
5.31 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+24 °C
+31 °C
+23 °C
06:30
13:09
19:49
21:20
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0.37
24 %
5.88 m/s
N
1014 hPa
light rain
20 %
+34 °C
+24 °C
+29 °C
+22 °C
06:31
13:09
19:48
21:18
دوشنبه
+33 °C
22 اوت
0
35 %
5.11 m/s
N
1012 hPa
sky is clear
6 %
+33 °C
+25 °C
+29 °C
+21 °C
06:32
13:09
19:46
21:17
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
06:20
صبح
+23 °C
13:12
روز
+34 °C
20:03
شب
+27 °C
21:38
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 73 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 0

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
هَممَم بُُگهرَرَ +01:00
21:08:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...