پیش بینی آب و هوا در 'ُُكهبَ

34° 54.112 N -1° 13.137 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
19:45:24
0
69 %
4.12 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+33 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:19
13:10
20:02
21:37
امروز
+33 °C
7 اوت
0
33 %
6.37 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
2 %
+33 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:19
13:10
20:02
21:37
فردا
+33 °C
8 اوت
0
35 %
6.73 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
4 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+22 °C
06:19
13:10
20:01
21:35
سهشنبه
+38 °C
9 اوت
0.94
21 %
7.21 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
49 %
+38 °C
+31 °C
+30 °C
+24 °C
06:20
13:10
20:00
21:34
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
17 %
5.47 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
4 %
+39 °C
+29 °C
+32 °C
+26 °C
06:21
13:10
19:59
21:33
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0.33
26 %
6.51 m/s
WNW
1012 hPa
light rain
75 %
+37 °C
+29 °C
+34 °C
+28 °C
06:22
13:10
19:58
21:31
جمعه
+38 °C
12 اوت
0.22
21 %
6.59 m/s
NNE
1013 hPa
light rain
56 %
+38 °C
+31 °C
+33 °C
+25 °C
06:22
13:09
19:57
21:30
شنبه
+41 °C
13 اوت
0
11 %
3.88 m/s
N
1013 hPa
overcast clouds
97 %
+41 °C
+35 °C
+38 °C
+30 °C
06:23
13:09
19:55
21:28
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
27 %
4.93 m/s
NW
1014 hPa
few clouds
17 %
+37 °C
+29 °C
+32 °C
+27 °C
06:24
13:09
19:54
21:27
دوشنبه
+34 °C
15 اوت
0
14 %
5.38 m/s
NW
1015 hPa
sky is clear
4 %
+34 °C
+28 °C
+31 °C
+26 °C
06:25
13:09
19:53
21:26
سهشنبه
+33 °C
16 اوت
0
21 %
8.22 m/s
NW
1013 hPa
few clouds
23 %
+33 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:25
13:09
19:52
21:24
چهار شنبه
+32 °C
17 اوت
0.13
28 %
5.88 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
0 %
+32 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:26
13:08
19:51
21:23
پنج شنبه
+30 °C
18 اوت
0.26
29 %
4.99 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
35 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
06:27
13:08
19:50
21:21
جمعه
+34 °C
19 اوت
0.78
17 %
5.75 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
71 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+24 °C
06:28
13:08
19:48
21:20
شنبه
+33 °C
20 اوت
0
27 %
5.21 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
71 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:28
13:08
19:47
21:18
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
17 %
5.72 m/s
NNW
1016 hPa
scattered clouds
44 %
+35 °C
+26 °C
+31 °C
+24 °C
06:29
13:08
19:46
21:17
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
18 %
3.36 m/s
NW
1014 hPa
broken clouds
81 %
+36 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
06:30
13:07
19:45
21:15
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+25 °C
06:19
صبح
+23 °C
13:10
روز
+33 °C
20:02
شب
+26 °C
21:37
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 69 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
'ُُكهبَ +01:00
19:08:07
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...