پیش بینی آب و هوا در ُُلَد بِن َيَد

35° 4.466 N -1° 37.757 W
آب و هوا در حال حاضر
+18 °C
01:30:24
0
73 %
0.95 m/s
WNW
1020 hPa
clear sky
6
+26 °C
+20 °C
+23 °C
+18 °C
07:05
12:54
18:42
20:06
امروز
+26 °C
7 اکتبر
0.12
41 %
4.02 m/s
N
1018 hPa
light rain
44 %
+26 °C
+20 °C
+23 °C
+18 °C
07:05
12:54
18:42
20:06
فردا
+29 °C
8 اکتبر
1.13
34 %
3.88 m/s
NNW
1015 hPa
light rain
95 %
+29 °C
+23 °C
+23 °C
+19 °C
07:06
12:54
18:41
20:05
یکشنبه
+27 °C
9 اکتبر
0
47 %
4.05 m/s
WNW
1016 hPa
overcast clouds
100 %
+27 °C
+23 °C
+23 °C
+20 °C
07:07
12:53
18:40
20:03
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
1.26
47 %
3.85 m/s
NNE
1017 hPa
light rain
70 %
+26 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
07:08
12:53
18:38
20:02
سهشنبه
+26 °C
11 اکتبر
28.46
50 %
3.44 m/s
N
1015 hPa
heavy intensity rain
95 %
+26 °C
+19 °C
+20 °C
+20 °C
07:09
12:53
18:37
20:01
چهار شنبه
+22 °C
12 اکتبر
6
64 %
4.03 m/s
NNE
1015 hPa
moderate rain
54 %
+22 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
07:10
12:53
18:35
20:00
پنج شنبه
+24 °C
13 اکتبر
1.57
61 %
4.81 m/s
NNE
1021 hPa
light rain
60 %
+24 °C
+20 °C
+20 °C
+18 °C
07:10
12:52
18:34
19:58
جمعه
+25 °C
14 اکتبر
0
57 %
2.69 m/s
N
1021 hPa
broken clouds
59 %
+25 °C
+22 °C
+22 °C
+18 °C
07:11
12:52
18:33
19:57
شنبه
+28 °C
15 اکتبر
0
43 %
2.8 m/s
NNW
1017 hPa
scattered clouds
49 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+20 °C
07:12
12:52
18:32
19:56
یکشنبه
+28 °C
16 اکتبر
0.22
40 %
3.15 m/s
NW
1013 hPa
light rain
96 %
+28 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
07:13
12:52
18:30
19:55
دوشنبه
+23 °C
17 اکتبر
0
49 %
3.21 m/s
NW
1014 hPa
sky is clear
6 %
+23 °C
+19 °C
+19 °C
+19 °C
07:14
12:51
18:29
19:53
سهشنبه
+20 °C
18 اکتبر
0
63 %
4.11 m/s
NW
1014 hPa
few clouds
17 %
+20 °C
+17 °C
+17 °C
+16 °C
07:15
12:51
18:28
19:52
چهار شنبه
+17 °C
19 اکتبر
0.12
74 %
3.18 m/s
WNW
1014 hPa
light rain
99 %
+17 °C
+15 °C
+16 °C
+16 °C
07:15
12:51
18:27
19:51
پنج شنبه
+18 °C
20 اکتبر
0.26
54 %
4.15 m/s
WNW
1016 hPa
light rain
77 %
+18 °C
+15 °C
+15 °C
+14 °C
07:16
12:51
18:25
19:50
جمعه
+20 °C
21 اکتبر
0
47 %
4.02 m/s
N
1018 hPa
broken clouds
65 %
+20 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
07:17
12:51
18:24
19:49
شنبه
+21 °C
22 اکتبر
0
52 %
2.83 m/s
NNW
1017 hPa
sky is clear
2 %
+21 °C
+18 °C
+18 °C
+15 °C
07:18
12:50
18:23
19:48
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+18 °C
07:05
صبح
+18 °C
12:54
روز
+26 °C
18:42
شب
+23 °C
20:06
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 73 %

سرعت باد 0.95 m/s

جهت باد West-northwest
ابری و بارش 6

فشار 1020 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُُلَد بِن َيَد +01:00
01:10:25
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...