پیش بینی آب و هوا در ُُلَد كهِرِف

35° 13 N -1° 33 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
20:51:51
0
80 %
1.58 m/s
WNW
1014 hPa
clear sky
1
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:19
13:11
20:04
21:39
امروز
+28 °C
7 اوت
0
66 %
4.22 m/s
NW
1015 hPa
sky is clear
1 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:19
13:11
20:04
21:39
فردا
+28 °C
8 اوت
0
65 %
4.58 m/s
NNW
1015 hPa
few clouds
21 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
سهشنبه
+30 °C
9 اوت
0
63 %
7.25 m/s
NNE
1013 hPa
few clouds
16 %
+30 °C
+32 °C
+30 °C
+25 °C
06:21
13:11
20:02
21:37
چهار شنبه
+31 °C
10 اوت
0
58 %
5.18 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
10 %
+31 °C
+27 °C
+30 °C
+26 °C
06:22
13:11
20:01
21:35
پنج شنبه
+30 °C
11 اوت
0
67 %
4.43 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
7 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:22
13:11
19:59
21:34
جمعه
+30 °C
12 اوت
0
65 %
4.85 m/s
N
1013 hPa
broken clouds
59 %
+30 °C
+26 °C
+32 °C
+26 °C
06:23
13:11
19:58
21:32
شنبه
+31 °C
13 اوت
0
58 %
5.48 m/s
ENE
1013 hPa
broken clouds
76 %
+31 °C
+30 °C
+33 °C
+29 °C
06:24
13:11
19:57
21:31
یکشنبه
+33 °C
14 اوت
0
53 %
4.41 m/s
NW
1013 hPa
broken clouds
68 %
+33 °C
+29 °C
+32 °C
+31 °C
06:25
13:10
19:56
21:29
دوشنبه
+32 °C
15 اوت
0
45 %
4.81 m/s
WNW
1013 hPa
broken clouds
80 %
+32 °C
+31 °C
+34 °C
+29 °C
06:25
13:10
19:55
21:28
سهشنبه
+32 °C
16 اوت
0
38 %
7.96 m/s
W
1013 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+29 °C
+30 °C
+27 °C
06:26
13:10
19:54
21:26
چهار شنبه
+31 °C
17 اوت
0
36 %
6.76 m/s
W
1013 hPa
scattered clouds
37 %
+31 °C
+29 °C
+29 °C
+26 °C
06:27
13:10
19:53
21:25
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
0
42 %
4.54 m/s
NW
1012 hPa
scattered clouds
50 %
+31 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
06:28
13:10
19:51
21:23
جمعه
+29 °C
19 اوت
0
44 %
5.45 m/s
W
1015 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+25 °C
06:28
13:09
19:50
21:22
شنبه
+31 °C
20 اوت
0
32 %
4.44 m/s
NNW
1016 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:29
13:09
19:49
21:20
یکشنبه
+30 °C
21 اوت
0
59 %
5.02 m/s
N
1015 hPa
broken clouds
55 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:30
13:09
19:48
21:19
دوشنبه
+29 °C
22 اوت
0
59 %
5.38 m/s
N
1012 hPa
sky is clear
3 %
+29 °C
+26 °C
+27 °C
+23 °C
06:31
13:09
19:46
21:17
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+26 °C
06:19
صبح
+25 °C
13:11
روز
+28 °C
20:04
شب
+27 °C
21:39
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 80 %

سرعت باد 1.58 m/s

جهت باد West-northwest
ابری و بارش 1

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُُلَد كهِرِف +01:00
20:08:34
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...