پیش بینی آب و هوا در ُُلَد هَمَمُُ

34° 58.421 N -1° 29.722 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
19:30:02
0
65 %
7.2 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
امروز
+33 °C
7 اوت
0
41 %
6.1 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
فردا
+32 °C
8 اوت
0
42 %
6.6 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
5 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+23 °C
06:20
13:11
20:02
21:37
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
0.35
29 %
7.56 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
40 %
+37 °C
+33 °C
+33 °C
+24 °C
06:21
13:11
20:01
21:35
چهار شنبه
+39 °C
10 اوت
0
25 %
5.98 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+30 °C
+32 °C
+26 °C
06:22
13:11
20:00
21:34
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0
34 %
5.44 m/s
NNW
1012 hPa
broken clouds
69 %
+37 °C
+27 °C
+37 °C
+27 °C
06:23
13:11
19:59
21:33
جمعه
+38 °C
12 اوت
0
27 %
6.69 m/s
N
1012 hPa
broken clouds
56 %
+38 °C
+30 °C
+36 °C
+25 °C
06:23
13:11
19:58
21:31
شنبه
+44 °C
13 اوت
0
11 %
6.38 m/s
N
1011 hPa
overcast clouds
93 %
+44 °C
+36 °C
+39 °C
+31 °C
06:24
13:10
19:57
21:30
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
31 %
5.38 m/s
N
1014 hPa
few clouds
18 %
+37 °C
+30 °C
+32 °C
+27 °C
06:25
13:10
19:56
21:28
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0
13 %
5.66 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
4 %
+36 °C
+29 °C
+33 °C
+27 °C
06:26
13:10
19:54
21:27
سهشنبه
+35 °C
16 اوت
0
21 %
8.29 m/s
NW
1012 hPa
few clouds
14 %
+35 °C
+26 °C
+31 °C
+26 °C
06:26
13:10
19:53
21:25
چهار شنبه
+34 °C
17 اوت
0
28 %
6.04 m/s
N
1009 hPa
sky is clear
0 %
+34 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:27
13:10
19:52
21:24
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
0.17
30 %
6.03 m/s
NNW
1011 hPa
light rain
26 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+22 °C
06:28
13:09
19:51
21:22
جمعه
+33 °C
19 اوت
0.29
25 %
6.43 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
71 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:29
13:09
19:50
21:21
شنبه
+32 °C
20 اوت
0
35 %
6.23 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
70 %
+32 °C
+25 °C
+29 °C
+24 °C
06:29
13:09
19:48
21:19
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
18 %
5.67 m/s
N
1016 hPa
broken clouds
52 %
+35 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:30
13:09
19:47
21:18
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
19 %
5.88 m/s
NNW
1013 hPa
broken clouds
79 %
+36 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
06:31
13:08
19:46
21:16
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+28 °C
06:20
صبح
+23 °C
13:11
روز
+33 °C
20:03
شب
+28 °C
21:38
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 65 %

سرعت باد 7.2 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُُلَد هَمَمُُ +01:00
19:08:04
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...