پیش بینی آب و هوا در ُُلِد بُُ هَمِدَ

34° 47.071 N -1° 13.319 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
20:47:21
0
78 %
4.12 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+32 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
06:19
13:10
20:02
21:36
امروز
+32 °C
7 اوت
0
32 %
6.12 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+22 °C
+24 °C
+22 °C
06:19
13:10
20:02
21:36
فردا
+32 °C
8 اوت
0
34 %
6.8 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
10 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+21 °C
06:20
13:10
20:01
21:35
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
0.68
21 %
8.19 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
24 %
+36 °C
+29 °C
+27 °C
+24 °C
06:20
13:10
20:00
21:34
چهار شنبه
+37 °C
10 اوت
0
17 %
5.14 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
1 %
+37 °C
+29 °C
+31 °C
+25 °C
06:21
13:10
19:58
21:32
پنج شنبه
+35 °C
11 اوت
0
28 %
5.39 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
4 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:22
13:10
19:57
21:31
جمعه
+36 °C
12 اوت
2.4
26 %
6.65 m/s
N
1013 hPa
light rain
54 %
+36 °C
+27 °C
+29 °C
+26 °C
06:23
13:09
19:56
21:30
شنبه
+38 °C
13 اوت
0.89
17 %
3.94 m/s
N
1014 hPa
light rain
53 %
+38 °C
+30 °C
+34 °C
+28 °C
06:23
13:09
19:55
21:28
یکشنبه
+40 °C
14 اوت
0.45
13 %
4.68 m/s
NNW
1014 hPa
light rain
56 %
+40 °C
+29 °C
+32 °C
+29 °C
06:24
13:09
19:54
21:27
دوشنبه
+39 °C
15 اوت
0.39
15 %
5.86 m/s
NW
1013 hPa
light rain
78 %
+39 °C
+30 °C
+32 °C
+29 °C
06:25
13:09
19:53
21:25
سهشنبه
+34 °C
16 اوت
0
16 %
5.89 m/s
NW
1013 hPa
sky is clear
4 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:26
13:09
19:52
21:24
چهار شنبه
+32 °C
17 اوت
0
17 %
5.84 m/s
NNW
1013 hPa
broken clouds
62 %
+32 °C
+28 °C
+28 °C
+24 °C
06:26
13:08
19:51
21:22
پنج شنبه
+34 °C
18 اوت
0.11
16 %
5.42 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
50 %
+34 °C
+26 °C
+31 °C
+25 °C
06:27
13:08
19:49
21:21
جمعه
+32 °C
19 اوت
0
20 %
5.13 m/s
NW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+24 °C
+29 °C
+22 °C
06:28
13:08
19:48
21:19
شنبه
+33 °C
20 اوت
0
11 %
5.84 m/s
NNW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+29 °C
+21 °C
06:29
13:08
19:47
21:18
یکشنبه
+33 °C
21 اوت
0.37
18 %
6.51 m/s
NNW
1015 hPa
light rain
44 %
+33 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:29
13:08
19:46
21:16
دوشنبه
+32 °C
22 اوت
0
26 %
5.68 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+21 °C
06:30
13:07
19:45
21:15
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+21 °C
06:19
صبح
+22 °C
13:10
روز
+32 °C
20:02
شب
+24 °C
21:36
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ُُلِد بُُ هَمِدَ +01:00
20:08:21
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...