پیش بینی آب و هوا در سِدِ َبدَللَه

35° 13.01 N -1° 35.327 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
21:05:37
0
78 %
4.12 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
06:19
13:12
20:04
21:39
امروز
+32 °C
7 اوت
0
47 %
5.62 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+32 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
06:19
13:12
20:04
21:39
فردا
+31 °C
8 اوت
0
49 %
6.17 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
10 %
+31 °C
+26 °C
+28 °C
+23 °C
06:20
13:12
20:03
21:38
سهشنبه
+35 °C
9 اوت
0.28
40 %
6.34 m/s
NNE
1013 hPa
light rain
15 %
+35 °C
+32 °C
+32 °C
+25 °C
06:21
13:11
20:02
21:37
چهار شنبه
+37 °C
10 اوت
0
31 %
5.54 m/s
NW
1011 hPa
sky is clear
2 %
+37 °C
+29 °C
+31 °C
+26 °C
06:22
13:11
20:01
21:35
پنج شنبه
+34 °C
11 اوت
0
46 %
4.79 m/s
NNW
1013 hPa
sky is clear
5 %
+34 °C
+27 °C
+29 °C
+24 °C
06:23
13:11
20:00
21:34
جمعه
+35 °C
12 اوت
0
43 %
6.83 m/s
N
1013 hPa
broken clouds
63 %
+35 °C
+29 °C
+33 °C
+26 °C
06:23
13:11
19:59
21:32
شنبه
+37 °C
13 اوت
0
34 %
4.85 m/s
N
1013 hPa
scattered clouds
41 %
+37 °C
+32 °C
+37 °C
+30 °C
06:24
13:11
19:57
21:31
یکشنبه
+41 °C
14 اوت
0.12
23 %
5.46 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
48 %
+41 °C
+31 °C
+32 °C
+32 °C
06:25
13:11
19:56
21:29
دوشنبه
+38 °C
15 اوت
0
25 %
6.52 m/s
NNW
1012 hPa
broken clouds
74 %
+38 °C
+32 °C
+36 °C
+30 °C
06:26
13:10
19:55
21:28
سهشنبه
+36 °C
16 اوت
0
19 %
6.96 m/s
NW
1012 hPa
sky is clear
1 %
+36 °C
+29 °C
+32 °C
+27 °C
06:26
13:10
19:54
21:27
چهار شنبه
+34 °C
17 اوت
0
20 %
6.05 m/s
NW
1012 hPa
scattered clouds
43 %
+34 °C
+29 °C
+31 °C
+26 °C
06:27
13:10
19:53
21:25
پنج شنبه
+35 °C
18 اوت
0
22 %
5.69 m/s
NNW
1011 hPa
scattered clouds
50 %
+35 °C
+26 °C
+33 °C
+26 °C
06:28
13:10
19:52
21:24
جمعه
+33 °C
19 اوت
0
26 %
4.91 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:29
13:09
19:50
21:22
شنبه
+35 °C
20 اوت
0
16 %
5.44 m/s
N
1016 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+24 °C
06:29
13:09
19:49
21:20
یکشنبه
+33 °C
21 اوت
0.23
32 %
5.76 m/s
NNW
1014 hPa
light rain
45 %
+33 °C
+24 °C
+29 °C
+24 °C
06:30
13:09
19:48
21:19
دوشنبه
+33 °C
22 اوت
0
38 %
5.63 m/s
N
1011 hPa
sky is clear
1 %
+33 °C
+26 °C
+29 °C
+22 °C
06:31
13:09
19:47
21:17
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+25 °C
06:19
صبح
+24 °C
13:12
روز
+32 °C
20:04
شب
+26 °C
21:39
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 78 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِدِ َبدَللَه +01:00
21:08:10
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...