پیش بینی آب و هوا در سِدِ دجِلَلِ

34° 27.657 N -1° 35.169 W
آب و هوا در حال حاضر
+23 °C
19:19:26
0
38 %
3.99 m/s
N
1014 hPa
clear sky
0
+32 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:21
13:12
20:02
21:37
امروز
+32 °C
7 اوت
0
24 %
6.44 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
3 %
+32 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:21
13:12
20:02
21:37
فردا
+32 °C
8 اوت
0
26 %
6.6 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
4 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+21 °C
06:22
13:12
20:01
21:35
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
1.41
15 %
5.98 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
68 %
+36 °C
+28 °C
+25 °C
+24 °C
06:22
13:11
20:00
21:34
چهار شنبه
+37 °C
10 اوت
0.1
13 %
6.79 m/s
SW
1013 hPa
light rain
2 %
+37 °C
+29 °C
+31 °C
+25 °C
06:23
13:11
19:59
21:33
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0.78
13 %
5.8 m/s
SSW
1013 hPa
light rain
51 %
+37 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
06:24
13:11
19:58
21:31
جمعه
+36 °C
12 اوت
1.32
16 %
6.87 m/s
N
1014 hPa
light rain
49 %
+36 °C
+30 °C
+29 °C
+25 °C
06:25
13:11
19:57
21:30
شنبه
+38 °C
13 اوت
0
13 %
5 m/s
SSE
1015 hPa
overcast clouds
97 %
+38 °C
+32 °C
+36 °C
+28 °C
06:25
13:11
19:56
21:29
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
17 %
6.05 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
6 %
+37 °C
+27 °C
+32 °C
+27 °C
06:26
13:11
19:55
21:27
دوشنبه
+34 °C
15 اوت
0.12
17 %
5 m/s
NNW
1016 hPa
light rain
8 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
06:27
13:10
19:54
21:26
سهشنبه
+31 °C
16 اوت
0.32
20 %
6.96 m/s
NW
1014 hPa
light rain
47 %
+31 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:27
13:10
19:53
21:24
چهار شنبه
+30 °C
17 اوت
0.28
26 %
3.7 m/s
NNW
1010 hPa
light rain
0 %
+30 °C
+22 °C
+26 °C
+20 °C
06:28
13:10
19:52
21:23
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
0.33
27 %
5.07 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
40 %
+31 °C
+24 °C
+26 °C
+21 °C
06:29
13:10
19:50
21:21
جمعه
+35 °C
19 اوت
0.76
13 %
4.94 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
84 %
+35 °C
+26 °C
+30 °C
+24 °C
06:30
13:09
19:49
21:20
شنبه
+34 °C
20 اوت
0
19 %
4.73 m/s
NNW
1016 hPa
broken clouds
68 %
+34 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:30
13:09
19:48
21:18
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
16 %
4.13 m/s
NNW
1016 hPa
scattered clouds
40 %
+35 °C
+25 °C
+30 °C
+23 °C
06:31
13:09
19:47
21:17
دوشنبه
+35 °C
22 اوت
0
15 %
5.61 m/s
WSW
1015 hPa
broken clouds
81 %
+35 °C
+26 °C
+30 °C
+25 °C
06:32
13:09
19:46
21:15
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+23 °C
06:21
صبح
+22 °C
13:12
روز
+32 °C
20:02
شب
+23 °C
21:37
شب
+23 °C
میزان بارش 0

رطوبت 38 %

سرعت باد 3.99 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 0

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِدِ دجِلَلِ +01:00
19:08:27
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...