پیش بینی آب و هوا در سِدِ ِمبَرِك

34° 43.21 N -1° 43.867 W
آب و هوا در حال حاضر
+19 °C
23:48:12
0
88 %
2.06 m/s
WSW
1022 hPa
scattered clouds
40
+24 °C
+20 °C
+23 °C
+17 °C
07:06
12:54
18:43
20:06
امروز
+24 °C
6 اکتبر
0
45 %
4.89 m/s
N
1022 hPa
broken clouds
51 %
+24 °C
+20 °C
+23 °C
+17 °C
07:05
12:55
18:44
20:08
فردا
+28 °C
7 اکتبر
0
33 %
4.48 m/s
NNW
1017 hPa
scattered clouds
38 %
+28 °C
+21 °C
+24 °C
+18 °C
07:06
12:54
18:43
20:06
شنبه
+30 °C
8 اکتبر
1.86
27 %
7.25 m/s
SSW
1015 hPa
light rain
99 %
+30 °C
+23 °C
+22 °C
+21 °C
07:06
12:54
18:41
20:05
یکشنبه
+28 °C
9 اکتبر
0.26
38 %
4.34 m/s
W
1016 hPa
light rain
100 %
+28 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
07:07
12:54
18:40
20:04
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
1.26
44 %
3.22 m/s
NNE
1017 hPa
light rain
99 %
+26 °C
+21 °C
+24 °C
+20 °C
07:08
12:53
18:39
20:02
سهشنبه
+25 °C
11 اکتبر
9.75
50 %
3.35 m/s
E
1015 hPa
moderate rain
98 %
+25 °C
+21 °C
+21 °C
+19 °C
07:09
12:53
18:37
20:01
چهار شنبه
+23 °C
12 اکتبر
6.09
56 %
2.94 m/s
N
1014 hPa
moderate rain
93 %
+23 °C
+19 °C
+20 °C
+20 °C
07:10
12:53
18:36
20:00
پنج شنبه
+23 °C
13 اکتبر
0.47
58 %
4.34 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
60 %
+23 °C
+19 °C
+21 °C
+17 °C
07:10
12:53
18:35
19:59
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
0
45 %
2.78 m/s
NNE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+27 °C
+23 °C
+25 °C
+18 °C
07:11
12:52
18:34
19:57
شنبه
+31 °C
15 اکتبر
0
26 %
6.95 m/s
SW
1013 hPa
scattered clouds
47 %
+31 °C
+26 °C
+27 °C
+23 °C
07:12
12:52
18:32
19:56
یکشنبه
+24 °C
16 اکتبر
2.16
49 %
7.99 m/s
W
1013 hPa
light rain
28 %
+24 °C
+16 °C
+17 °C
+19 °C
07:13
12:52
18:31
19:55
دوشنبه
+19 °C
17 اکتبر
0
44 %
4.89 m/s
NW
1021 hPa
sky is clear
6 %
+19 °C
+15 °C
+16 °C
+14 °C
07:14
12:52
18:30
19:54
سهشنبه
+21 °C
18 اکتبر
0
31 %
3.37 m/s
WSW
1017 hPa
sky is clear
1 %
+21 °C
+16 °C
+18 °C
+13 °C
07:15
12:52
18:29
19:53
چهار شنبه
+29 °C
19 اکتبر
0
26 %
8.88 m/s
SW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+18 °C
+19 °C
+16 °C
07:15
12:51
18:27
19:51
پنج شنبه
+29 °C
20 اکتبر
0
18 %
10.45 m/s
SW
1008 hPa
scattered clouds
40 %
+29 °C
+22 °C
+25 °C
+17 °C
07:16
12:51
18:26
19:50
جمعه
+24 °C
21 اکتبر
6.56
45 %
3.22 m/s
WSW
1016 hPa
moderate rain
99 %
+24 °C
+21 °C
+19 °C
+17 °C
07:17
12:51
18:25
19:49
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+19 °C
07:06
صبح
+17 °C
12:54
روز
+24 °C
18:43
شب
+23 °C
20:06
شب
+20 °C
میزان بارش 0

رطوبت 88 %

سرعت باد 2.06 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 40

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سِدِ ِمبَرِك +01:00
23:10:13
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...