پیش بینی آب و هوا در تَهدَرَِت

34° 49.334 N -1° 20.467 W
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
00:51:01
0
77 %
3.09 m/s
WSW
1022 hPa
scattered clouds
40
+25 °C
+19 °C
+24 °C
+16 °C
07:04
12:53
18:41
20:05
فردا
+25 °C
7 اکتبر
0.75
33 %
6.09 m/s
S
1018 hPa
light rain
46 %
+25 °C
+19 °C
+24 °C
+16 °C
07:04
12:53
18:41
20:05
شنبه
+27 °C
8 اکتبر
6.43
26 %
7.86 m/s
SW
1016 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+19 °C
+21 °C
+18 °C
07:05
12:52
18:40
20:04
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
0.31
37 %
4.89 m/s
W
1017 hPa
light rain
100 %
+25 °C
+19 °C
+21 °C
+19 °C
07:06
12:52
18:39
20:02
دوشنبه
+21 °C
10 اکتبر
1.83
49 %
1.67 m/s
S
1018 hPa
light rain
99 %
+21 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
07:07
12:52
18:37
20:01
سهشنبه
+23 °C
11 اکتبر
14.25
44 %
3.72 m/s
SE
1016 hPa
moderate rain
97 %
+23 °C
+17 °C
+17 °C
+17 °C
07:07
12:52
18:36
20:00
چهار شنبه
+20 °C
12 اکتبر
6.86
53 %
3.57 m/s
NNW
1015 hPa
light rain
98 %
+20 °C
+16 °C
+16 °C
+16 °C
07:08
12:51
18:35
19:58
پنج شنبه
+20 °C
13 اکتبر
0.55
60 %
3 m/s
NE
1020 hPa
light rain
50 %
+20 °C
+17 °C
+19 °C
+15 °C
07:09
12:51
18:33
19:57
جمعه
+24 °C
14 اکتبر
0
44 %
1.89 m/s
ESE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+24 °C
+22 °C
+22 °C
+15 °C
07:10
12:51
18:32
19:56
شنبه
+28 °C
15 اکتبر
0
26 %
8.61 m/s
SW
1014 hPa
scattered clouds
34 %
+28 °C
+24 °C
+24 °C
+20 °C
07:11
12:51
18:31
19:55
یکشنبه
+21 °C
16 اکتبر
2.17
48 %
11.24 m/s
SSW
1013 hPa
light rain
19 %
+21 °C
+13 °C
+14 °C
+16 °C
07:11
12:50
18:29
19:53
دوشنبه
+15 °C
17 اکتبر
0
44 %
5.57 m/s
WNW
1021 hPa
few clouds
18 %
+15 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
07:12
12:50
18:28
19:52
سهشنبه
+18 °C
18 اکتبر
0
29 %
3.73 m/s
WNW
1017 hPa
sky is clear
0 %
+18 °C
+14 °C
+15 °C
+10 °C
07:13
12:50
18:27
19:51
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
0
26 %
9.88 m/s
SW
1009 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+17 °C
+19 °C
+14 °C
07:14
12:50
18:26
19:50
پنج شنبه
+27 °C
20 اکتبر
0
15 %
13.74 m/s
SSW
1009 hPa
broken clouds
81 %
+27 °C
+20 °C
+22 °C
+17 °C
07:15
12:50
18:24
19:49
جمعه
+22 °C
21 اکتبر
3.34
43 %
5.12 m/s
SW
1016 hPa
light rain
99 %
+22 °C
+18 °C
+16 °C
+16 °C
07:16
12:49
18:23
19:48
شنبه
+19 °C
22 اکتبر
1.62
69 %
2.72 m/s
WNW
1019 hPa
light rain
99 %
+19 °C
+19 °C
+19 °C
+15 °C
07:17
12:49
18:22
19:46
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+15 °C
07:04
صبح
+16 °C
12:53
روز
+25 °C
18:41
شب
+24 °C
20:05
شب
+19 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 3.09 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 40

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تَهدَرَِت +01:00
00:10:02
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...