پیش بینی آب و هوا در تِرنِ بِنِ هَدِِل

34° 47.75 N -1° 21.487 W
آب و هوا در حال حاضر
+15 °C
01:31:02
0
77 %
3.09 m/s
WSW
1022 hPa
scattered clouds
40
+25 °C
+19 °C
+23 °C
+16 °C
07:04
12:53
18:41
20:05
امروز
+25 °C
7 اکتبر
0.79
34 %
5.29 m/s
S
1018 hPa
light rain
35 %
+25 °C
+19 °C
+23 °C
+16 °C
07:04
12:53
18:41
20:05
فردا
+26 °C
8 اکتبر
2.47
27 %
6.27 m/s
SW
1016 hPa
light rain
97 %
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+18 °C
07:05
12:52
18:40
20:04
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
0.6
33 %
5.75 m/s
W
1016 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+20 °C
+21 °C
+18 °C
07:06
12:52
18:39
20:02
دوشنبه
+24 °C
10 اکتبر
2.2
43 %
4.32 m/s
N
1017 hPa
light rain
36 %
+24 °C
+20 °C
+20 °C
+17 °C
07:07
12:52
18:37
20:01
سهشنبه
+24 °C
11 اکتبر
17.83
38 %
2.83 m/s
SSW
1015 hPa
heavy intensity rain
98 %
+24 °C
+17 °C
+17 °C
+18 °C
07:07
12:52
18:36
20:00
چهار شنبه
+21 °C
12 اکتبر
4.65
56 %
5.77 m/s
NW
1015 hPa
light rain
22 %
+21 °C
+16 °C
+16 °C
+15 °C
07:08
12:51
18:35
19:58
پنج شنبه
+22 °C
13 اکتبر
0.7
54 %
2.41 m/s
NNE
1021 hPa
light rain
56 %
+22 °C
+20 °C
+20 °C
+15 °C
07:09
12:51
18:33
19:57
جمعه
+24 °C
14 اکتبر
0
45 %
2.91 m/s
WNW
1021 hPa
few clouds
15 %
+24 °C
+21 °C
+22 °C
+17 °C
07:10
12:51
18:32
19:56
شنبه
+28 °C
15 اکتبر
0
31 %
3.85 m/s
W
1018 hPa
scattered clouds
49 %
+28 °C
+21 °C
+23 °C
+19 °C
07:11
12:51
18:31
19:55
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
0.14
29 %
4.96 m/s
W
1014 hPa
light rain
84 %
+27 °C
+21 °C
+21 °C
+20 °C
07:12
12:50
18:29
19:53
دوشنبه
+24 °C
17 اکتبر
0.55
39 %
3.6 m/s
NNW
1014 hPa
light rain
8 %
+24 °C
+17 °C
+18 °C
+17 °C
07:12
12:50
18:28
19:52
سهشنبه
+19 °C
18 اکتبر
0
53 %
4.22 m/s
NW
1013 hPa
few clouds
11 %
+19 °C
+14 °C
+15 °C
+15 °C
07:13
12:50
18:27
19:51
چهار شنبه
+16 °C
19 اکتبر
0.17
65 %
3.76 m/s
NW
1013 hPa
light rain
97 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+13 °C
07:14
12:50
18:26
19:50
پنج شنبه
+16 °C
20 اکتبر
0
47 %
4.55 m/s
NW
1016 hPa
broken clouds
65 %
+16 °C
+12 °C
+13 °C
+10 °C
07:15
12:50
18:25
19:49
جمعه
+18 °C
21 اکتبر
0
46 %
2.78 m/s
N
1017 hPa
broken clouds
55 %
+18 °C
+15 °C
+15 °C
+10 °C
07:16
12:50
18:23
19:48
شنبه
+20 °C
22 اکتبر
0
40 %
2.5 m/s
NNW
1016 hPa
sky is clear
2 %
+20 °C
+17 °C
+17 °C
+13 °C
07:17
12:49
18:22
19:47
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+15 °C
07:04
صبح
+16 °C
12:53
روز
+25 °C
18:41
شب
+23 °C
20:05
شب
+19 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 3.09 m/s

جهت باد West-southwest
ابری و بارش 40

فشار 1022 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِرنِ بِنِ هَدِِل +01:00
01:10:03
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...