پیش بینی آب و هوا در تِِننت

35° 2.908 N -1° 50.644 W
آب و هوا در حال حاضر
+21 °C
00:21:17
0
77 %
2.07 m/s
NE
1021 hPa
few clouds
23
+26 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
07:06
12:55
18:43
20:07
فردا
+26 °C
7 اکتبر
0
52 %
4.25 m/s
NNE
1018 hPa
scattered clouds
34 %
+26 °C
+22 °C
+23 °C
+20 °C
07:06
12:55
18:43
20:07
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
0
58 %
2.36 m/s
NNW
1015 hPa
overcast clouds
94 %
+26 °C
+23 °C
+23 °C
+21 °C
07:07
12:54
18:42
20:06
یکشنبه
+25 °C
9 اکتبر
0
65 %
2.76 m/s
N
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
07:08
12:54
18:40
20:04
دوشنبه
+25 °C
10 اکتبر
0.12
64 %
3.5 m/s
NNE
1017 hPa
light rain
92 %
+25 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
07:09
12:54
18:39
20:03
سهشنبه
+23 °C
11 اکتبر
5.56
75 %
3.91 m/s
ESE
1016 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+22 °C
+23 °C
+21 °C
07:10
12:54
18:38
20:02
چهار شنبه
+23 °C
12 اکتبر
2.5
69 %
3.07 m/s
NE
1015 hPa
light rain
97 %
+23 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
07:10
12:53
18:36
20:00
پنج شنبه
+23 °C
13 اکتبر
1.51
69 %
5.07 m/s
NNE
1020 hPa
light rain
30 %
+23 °C
+20 °C
+21 °C
+20 °C
07:11
12:53
18:35
19:59
جمعه
+25 °C
14 اکتبر
0
60 %
3.48 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+23 °C
+23 °C
+20 °C
07:12
12:53
18:34
19:58
شنبه
+27 °C
15 اکتبر
0
52 %
3.44 m/s
WSW
1013 hPa
scattered clouds
43 %
+27 °C
+25 °C
+26 °C
+23 °C
07:13
12:53
18:32
19:57
یکشنبه
+23 °C
16 اکتبر
2.32
70 %
9.78 m/s
WNW
1013 hPa
light rain
39 %
+23 °C
+19 °C
+19 °C
+21 °C
07:14
12:52
18:31
19:55
دوشنبه
+20 °C
17 اکتبر
0
51 %
8.09 m/s
W
1021 hPa
sky is clear
4 %
+20 °C
+18 °C
+18 °C
+17 °C
07:15
12:52
18:30
19:54
سهشنبه
+21 °C
18 اکتبر
0
44 %
4.14 m/s
WSW
1017 hPa
sky is clear
3 %
+21 °C
+19 °C
+19 °C
+16 °C
07:15
12:52
18:29
19:53
چهار شنبه
+25 °C
19 اکتبر
0
47 %
3.06 m/s
NNW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+25 °C
+19 °C
+20 °C
+18 °C
07:16
12:52
18:27
19:52
پنج شنبه
+24 °C
20 اکتبر
0
51 %
3.49 m/s
NW
1009 hPa
few clouds
11 %
+24 °C
+20 °C
+22 °C
+18 °C
07:17
12:52
18:26
19:51
جمعه
+22 °C
21 اکتبر
9.94
65 %
4.01 m/s
NNW
1017 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+20 °C
+19 °C
+19 °C
07:18
12:52
18:25
19:50
شنبه
+19 °C
22 اکتبر
10.04
88 %
3.03 m/s
NNW
1019 hPa
moderate rain
98 %
+19 °C
+19 °C
+19 °C
+18 °C
07:19
12:51
18:24
19:48
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+21 °C
07:06
صبح
+20 °C
12:55
روز
+26 °C
18:43
شب
+23 °C
20:07
شب
+22 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 2.07 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 23

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِِننت +01:00
00:10:17
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...