پیش بینی آب و هوا در تِسرَر

35° 2.83 N -1° 47.771 W
آب و هوا در حال حاضر
+18 °C
00:05:12
0
70 %
0.91 m/s
NNE
1021 hPa
scattered clouds
26
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+18 °C
07:06
12:55
18:43
20:07
فردا
+26 °C
7 اکتبر
0
40 %
4.41 m/s
N
1018 hPa
scattered clouds
47 %
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+18 °C
07:06
12:55
18:43
20:07
شنبه
+28 °C
8 اکتبر
0.66
35 %
3.32 m/s
NW
1015 hPa
light rain
98 %
+28 °C
+23 °C
+22 °C
+19 °C
07:07
12:54
18:42
20:05
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
0.54
50 %
3.42 m/s
NNW
1016 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+22 °C
+22 °C
+20 °C
07:08
12:54
18:40
20:04
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
0.3
48 %
3.31 m/s
NNE
1017 hPa
light rain
98 %
+26 °C
+20 °C
+22 °C
+19 °C
07:09
12:54
18:39
20:03
سهشنبه
+23 °C
11 اکتبر
9.57
63 %
4.15 m/s
ESE
1016 hPa
moderate rain
100 %
+23 °C
+21 °C
+21 °C
+19 °C
07:09
12:53
18:38
20:02
چهار شنبه
+23 °C
12 اکتبر
3.05
61 %
2.73 m/s
WSW
1015 hPa
light rain
100 %
+23 °C
+19 °C
+20 °C
+20 °C
07:10
12:53
18:36
20:00
پنج شنبه
+23 °C
13 اکتبر
0.5
59 %
4.38 m/s
N
1020 hPa
light rain
36 %
+23 °C
+18 °C
+20 °C
+17 °C
07:11
12:53
18:35
19:59
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
0
48 %
2.94 m/s
NE
1020 hPa
sky is clear
0 %
+26 °C
+22 °C
+23 °C
+18 °C
07:12
12:53
18:34
19:58
شنبه
+30 °C
15 اکتبر
0
31 %
3.91 m/s
WSW
1013 hPa
scattered clouds
44 %
+30 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
07:13
12:52
18:32
19:56
یکشنبه
+22 °C
16 اکتبر
2.18
61 %
7.23 m/s
W
1013 hPa
light rain
31 %
+22 °C
+16 °C
+17 °C
+20 °C
07:13
12:52
18:31
19:55
دوشنبه
+19 °C
17 اکتبر
0
46 %
6.27 m/s
W
1021 hPa
sky is clear
9 %
+19 °C
+15 °C
+16 °C
+14 °C
07:14
12:52
18:30
19:54
سهشنبه
+20 °C
18 اکتبر
0
37 %
3.56 m/s
SW
1017 hPa
sky is clear
2 %
+20 °C
+16 °C
+17 °C
+13 °C
07:15
12:52
18:28
19:53
چهار شنبه
+28 °C
19 اکتبر
0
30 %
5.42 m/s
WSW
1008 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+17 °C
+18 °C
+15 °C
07:16
12:52
18:27
19:52
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
0
31 %
4.61 m/s
W
1009 hPa
few clouds
21 %
+26 °C
+19 °C
+23 °C
+15 °C
07:17
12:51
18:26
19:50
جمعه
+22 °C
21 اکتبر
9.46
54 %
4.35 m/s
NNW
1016 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+19 °C
+17 °C
+16 °C
07:18
12:51
18:25
19:49
شنبه
+18 °C
22 اکتبر
8.44
85 %
3.24 m/s
NNW
1019 hPa
moderate rain
100 %
+18 °C
+18 °C
+18 °C
+17 °C
07:19
12:51
18:24
19:48
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+18 °C
07:06
صبح
+18 °C
12:55
روز
+26 °C
18:43
شب
+23 °C
20:07
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 70 %

سرعت باد 0.91 m/s

جهت باد North-northeast
ابری و بارش 26

فشار 1021 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تِسرَر +01:00
00:10:12
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...