پیش بینی آب و هوا در زَهرَ

34° 41.05 N -1° 29.017 W
آب و هوا در حال حاضر
+20 °C
20:56:59
0
58 %
2.14 m/s
N
1015 hPa
clear sky
3
+32 °C
+21 °C
+23 °C
+22 °C
06:20
13:11
20:02
21:37
امروز
+32 °C
7 اوت
0
24 %
6.39 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
1 %
+32 °C
+21 °C
+23 °C
+22 °C
06:20
13:11
20:02
21:37
فردا
+32 °C
8 اوت
0
26 %
6.29 m/s
N
1014 hPa
few clouds
14 %
+32 °C
+26 °C
+28 °C
+22 °C
06:21
13:11
20:01
21:36
سهشنبه
+36 °C
9 اوت
0.38
15 %
7.03 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
31 %
+36 °C
+27 °C
+26 °C
+25 °C
06:22
13:11
20:00
21:34
چهار شنبه
+38 °C
10 اوت
0
12 %
8.37 m/s
SW
1012 hPa
sky is clear
0 %
+38 °C
+29 °C
+32 °C
+25 °C
06:22
13:11
19:59
21:33
پنج شنبه
+36 °C
11 اوت
0.36
17 %
5.82 m/s
NNW
1013 hPa
light rain
4 %
+36 °C
+24 °C
+32 °C
+23 °C
06:23
13:11
19:58
21:32
جمعه
+36 °C
12 اوت
4.03
18 %
5.57 m/s
E
1014 hPa
moderate rain
58 %
+36 °C
+26 °C
+28 °C
+27 °C
06:24
13:10
19:57
21:30
شنبه
+38 °C
13 اوت
2.75
12 %
3.31 m/s
S
1015 hPa
light rain
62 %
+38 °C
+27 °C
+32 °C
+28 °C
06:25
13:10
19:56
21:29
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0.85
13 %
4.9 m/s
S
1015 hPa
light rain
65 %
+38 °C
+29 °C
+33 °C
+27 °C
06:25
13:10
19:55
21:27
دوشنبه
+38 °C
15 اوت
0.92
13 %
4.21 m/s
W
1014 hPa
light rain
72 %
+38 °C
+29 °C
+30 °C
+29 °C
06:26
13:10
19:54
21:26
سهشنبه
+34 °C
16 اوت
0
18 %
4.92 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
10 %
+34 °C
+26 °C
+30 °C
+26 °C
06:27
13:10
19:53
21:24
چهار شنبه
+32 °C
17 اوت
0
17 %
5.33 m/s
NNW
1013 hPa
broken clouds
66 %
+32 °C
+28 °C
+28 °C
+24 °C
06:27
13:10
19:52
21:23
پنج شنبه
+34 °C
18 اوت
0.14
16 %
6.47 m/s
SSW
1012 hPa
light rain
51 %
+34 °C
+27 °C
+30 °C
+25 °C
06:28
13:09
19:50
21:22
جمعه
+31 °C
19 اوت
0
20 %
6.69 m/s
NW
1015 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+24 °C
+29 °C
+22 °C
06:29
13:09
19:49
21:20
شنبه
+31 °C
20 اوت
0
10 %
4.44 m/s
N
1017 hPa
sky is clear
0 %
+31 °C
+25 °C
+29 °C
+21 °C
06:30
13:09
19:48
21:19
یکشنبه
+32 °C
21 اوت
0.18
16 %
5.99 m/s
NNW
1015 hPa
light rain
22 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:30
13:09
19:47
21:17
دوشنبه
+32 °C
22 اوت
0.12
25 %
3.95 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
1 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+21 °C
06:31
13:08
19:45
21:16
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+20 °C
06:20
صبح
+22 °C
13:11
روز
+32 °C
20:02
شب
+23 °C
21:37
شب
+21 °C
میزان بارش 0

رطوبت 58 %

سرعت باد 2.14 m/s

جهت باد North
ابری و بارش 3

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
زَهرَ +01:00
20:08:00
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...