پیش بینی آب و هوا در زَلبُُن

34° 50.678 N -1° 26.386 W
آب و هوا در حال حاضر
+24 °C
19:48:13
0
69 %
4.12 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
20
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+22 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
امروز
+33 °C
7 اوت
0
35 %
5.73 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
2 %
+33 °C
+24 °C
+25 °C
+22 °C
06:20
13:11
20:03
21:38
فردا
+32 °C
8 اوت
0
37 %
6.22 m/s
N
1015 hPa
sky is clear
4 %
+32 °C
+26 °C
+27 °C
+21 °C
06:20
13:11
20:02
21:36
سهشنبه
+37 °C
9 اوت
1.05
21 %
7.57 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
54 %
+37 °C
+30 °C
+29 °C
+24 °C
06:21
13:11
20:01
21:35
چهار شنبه
+38 °C
10 اوت
0
18 %
4.78 m/s
NNW
1012 hPa
sky is clear
3 %
+38 °C
+29 °C
+31 °C
+26 °C
06:22
13:11
19:59
21:33
پنج شنبه
+37 °C
11 اوت
0.11
23 %
6.77 m/s
W
1012 hPa
light rain
66 %
+37 °C
+29 °C
+34 °C
+27 °C
06:23
13:10
19:58
21:32
جمعه
+37 °C
12 اوت
0.46
22 %
6.72 m/s
N
1013 hPa
light rain
53 %
+37 °C
+30 °C
+33 °C
+24 °C
06:23
13:10
19:57
21:31
شنبه
+41 °C
13 اوت
0
11 %
3.85 m/s
NW
1013 hPa
overcast clouds
95 %
+41 °C
+34 °C
+37 °C
+29 °C
06:24
13:10
19:56
21:29
یکشنبه
+37 °C
14 اوت
0
25 %
5.45 m/s
N
1014 hPa
few clouds
12 %
+37 °C
+28 °C
+32 °C
+27 °C
06:25
13:10
19:55
21:28
دوشنبه
+35 °C
15 اوت
0
15 %
5.01 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
4 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+26 °C
06:26
13:10
19:54
21:26
سهشنبه
+32 °C
16 اوت
0.14
21 %
6.98 m/s
NW
1013 hPa
light rain
19 %
+32 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:26
13:10
19:53
21:25
چهار شنبه
+32 °C
17 اوت
0.22
27 %
5.34 m/s
N
1010 hPa
light rain
0 %
+32 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:27
13:09
19:52
21:23
پنج شنبه
+30 °C
18 اوت
0.35
30 %
4.88 m/s
N
1010 hPa
light rain
37 %
+30 °C
+24 °C
+26 °C
+21 °C
06:28
13:09
19:50
21:22
جمعه
+33 °C
19 اوت
0.58
19 %
5.69 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
76 %
+33 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
06:29
13:09
19:49
21:20
شنبه
+32 °C
20 اوت
0
28 %
5.02 m/s
N
1016 hPa
broken clouds
72 %
+32 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:29
13:09
19:48
21:19
یکشنبه
+34 °C
21 اوت
0
18 %
5.09 m/s
N
1016 hPa
scattered clouds
46 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+23 °C
06:30
13:08
19:47
21:17
دوشنبه
+35 °C
22 اوت
0
18 %
3.64 m/s
NW
1014 hPa
broken clouds
77 %
+35 °C
+26 °C
+29 °C
+26 °C
06:31
13:08
19:46
21:16
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+24 °C
06:20
صبح
+22 °C
13:11
روز
+33 °C
20:03
شب
+25 °C
21:38
شب
+24 °C
میزان بارش 0

رطوبت 69 %

سرعت باد 4.12 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 20

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
زَلبُُن +01:00
19:08:14
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...