پیش بینی آب و هوا در زُُدج ِل بِگهَل

34° 47.362 N -1° 47.576 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
19:32:56
0
57 %
7.72 m/s
NNW
1015 hPa
clear sky
0
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:21
13:12
20:04
21:39
امروز
+34 °C
7 اوت
0
35 %
6.16 m/s
NNW
1014 hPa
sky is clear
4 %
+34 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:21
13:12
20:04
21:39
فردا
+33 °C
8 اوت
0
39 %
5.85 m/s
N
1014 hPa
sky is clear
3 %
+33 °C
+27 °C
+29 °C
+22 °C
06:22
13:12
20:03
21:37
سهشنبه
+38 °C
9 اوت
0.23
26 %
9.16 m/s
E
1012 hPa
light rain
65 %
+38 °C
+29 °C
+32 °C
+23 °C
06:23
13:12
20:02
21:36
چهار شنبه
+40 °C
10 اوت
0
20 %
5.11 m/s
NNW
1011 hPa
sky is clear
1 %
+40 °C
+30 °C
+33 °C
+26 °C
06:23
13:12
20:01
21:35
پنج شنبه
+39 °C
11 اوت
0.4
23 %
4.88 m/s
NW
1011 hPa
light rain
47 %
+39 °C
+27 °C
+34 °C
+26 °C
06:24
13:12
20:00
21:33
جمعه
+39 °C
12 اوت
0.58
23 %
5.61 m/s
N
1012 hPa
light rain
60 %
+39 °C
+32 °C
+35 °C
+25 °C
06:25
13:12
19:59
21:32
شنبه
+43 °C
13 اوت
0
11 %
6.9 m/s
WNW
1012 hPa
broken clouds
71 %
+43 °C
+35 °C
+37 °C
+31 °C
06:26
13:12
19:58
21:30
یکشنبه
+38 °C
14 اوت
0
27 %
5.75 m/s
NNW
1014 hPa
few clouds
11 %
+38 °C
+29 °C
+32 °C
+26 °C
06:26
13:11
19:56
21:29
دوشنبه
+36 °C
15 اوت
0
16 %
5.78 m/s
NNW
1015 hPa
sky is clear
4 %
+36 °C
+29 °C
+32 °C
+26 °C
06:27
13:11
19:55
21:28
سهشنبه
+34 °C
16 اوت
0
21 %
6.66 m/s
NNW
1013 hPa
few clouds
18 %
+34 °C
+25 °C
+29 °C
+25 °C
06:28
13:11
19:54
21:26
چهار شنبه
+33 °C
17 اوت
0
27 %
5.88 m/s
N
1010 hPa
sky is clear
0 %
+33 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:29
13:11
19:53
21:25
پنج شنبه
+31 °C
18 اوت
0
30 %
5.28 m/s
NNW
1010 hPa
scattered clouds
32 %
+31 °C
+25 °C
+27 °C
+22 °C
06:29
13:11
19:52
21:23
جمعه
+33 °C
19 اوت
0.14
23 %
4.9 m/s
NNE
1012 hPa
light rain
62 %
+33 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:30
13:10
19:51
21:22
شنبه
+32 °C
20 اوت
0.15
31 %
4.97 m/s
N
1016 hPa
light rain
77 %
+32 °C
+26 °C
+29 °C
+23 °C
06:31
13:10
19:49
21:20
یکشنبه
+35 °C
21 اوت
0
19 %
5.26 m/s
N
1016 hPa
broken clouds
52 %
+35 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
06:32
13:10
19:48
21:19
دوشنبه
+36 °C
22 اوت
0
19 %
6.37 m/s
NNW
1014 hPa
broken clouds
76 %
+36 °C
+27 °C
+31 °C
+25 °C
06:32
13:10
19:47
21:17
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+28 °C
06:21
صبح
+23 °C
13:12
روز
+34 °C
20:04
شب
+29 °C
21:39
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 57 %

سرعت باد 7.72 m/s

جهت باد North-northwest
ابری و بارش 0

فشار 1015 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
زُُدج ِل بِگهَل +01:00
19:08:15
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...