پیش بینی آب و هوا در َُتَپِنِ

-14° 16.733 S -170° 41.85 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
12:36:18
0
74 %
5.66 m/s
ESE
1013 hPa
broken clouds
75
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
امروز
+29 °C
5 اکتبر
4.22
75 %
9.73 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
65 %
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
فردا
+26 °C
6 اکتبر
6.78
79 %
10.36 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
74 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
جمعه
+26 °C
7 اکتبر
9.34
77 %
8.78 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
99 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:20
19:31
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
3.06
78 %
6.08 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
19 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:59
12:09
18:20
19:31
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
3.59
77 %
5.37 m/s
N
1010 hPa
light rain
9 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:59
12:09
18:20
19:32
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
1.06
72 %
4.33 m/s
E
1012 hPa
light rain
49 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:20
19:32
سهشنبه
+27 °C
11 اکتبر
0.52
77 %
6.03 m/s
E
1013 hPa
light rain
32 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:57
12:09
18:20
19:32
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
0.77
79 %
6.79 m/s
E
1012 hPa
light rain
49 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:57
12:08
18:20
19:32
پنج شنبه
+27 °C
13 اکتبر
1.54
77 %
4.82 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
28 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:56
12:08
18:20
19:33
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
4.78
77 %
5.72 m/s
E
1011 hPa
light rain
12 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:55
12:08
18:21
19:33
شنبه
+27 °C
15 اکتبر
1.89
72 %
7.03 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
14 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:55
12:08
18:21
19:33
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
1.87
79 %
7.65 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
19 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:08
18:21
19:33
دوشنبه
+26 °C
17 اکتبر
3.02
79 %
7.81 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
21 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:21
19:34
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
2.92
79 %
7.79 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
20 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
2.73
77 %
7.93 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
29 %
+26 °C
+27 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:22
19:34
پنج شنبه
+27 °C
20 اکتبر
2.36
78 %
7.15 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
46 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:07
18:22
19:35
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+30 °C
06:01
صبح
+26 °C
12:10
روز
+29 °C
18:19
شب
+26 °C
19:31
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َُتَپِنِ -11:00
12:10:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...