پیش بینی آب و هوا در َڤَُِ

-14° 17.117 S -170° 37.85 W
آب و هوا در حال حاضر
+29 °C
12:40:35
0
74 %
5.66 m/s
ESE
1013 hPa
broken clouds
75
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
امروز
+29 °C
5 اکتبر
4.43
75 %
9.72 m/s
E
1013 hPa
moderate rain
65 %
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
فردا
+26 °C
6 اکتبر
7.54
78 %
10.3 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
74 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
جمعه
+26 °C
7 اکتبر
10.17
77 %
8.76 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:09
18:19
19:31
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
3.41
77 %
6.05 m/s
NNE
1010 hPa
light rain
18 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:59
12:09
18:19
19:31
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
3.51
76 %
5.35 m/s
N
1011 hPa
light rain
7 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:20
19:31
دوشنبه
+27 °C
10 اکتبر
0.86
72 %
4.25 m/s
E
1012 hPa
light rain
45 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:20
19:32
سهشنبه
+26 °C
11 اکتبر
0.55
77 %
6.08 m/s
E
1013 hPa
light rain
30 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:57
12:08
18:20
19:32
چهار شنبه
+26 °C
12 اکتبر
0.73
79 %
6.69 m/s
E
1012 hPa
light rain
48 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:56
12:08
18:20
19:32
پنج شنبه
+26 °C
13 اکتبر
1.77
77 %
4.78 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
25 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:56
12:08
18:20
19:32
جمعه
+26 °C
14 اکتبر
4.66
77 %
5.67 m/s
E
1011 hPa
light rain
10 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:55
12:08
18:20
19:33
شنبه
+26 °C
15 اکتبر
1.72
72 %
6.94 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
14 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:55
12:07
18:20
19:33
یکشنبه
+26 °C
16 اکتبر
2.28
79 %
7.61 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
16 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:21
19:33
دوشنبه
+26 °C
17 اکتبر
3.16
79 %
7.89 m/s
E
1012 hPa
light rain
18 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:33
سهشنبه
+26 °C
18 اکتبر
3.02
79 %
7.76 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
18 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
2.67
77 %
7.88 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
32 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:07
18:21
19:34
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
2.29
77 %
7.04 m/s
ESE
1008 hPa
light rain
36 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:07
18:21
19:34
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+29 °C
06:00
صبح
+26 °C
12:10
روز
+29 °C
18:19
شب
+26 °C
19:31
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
َڤَُِ -11:00
12:10:36
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...