فَگَلَِ (ساموای امریکا) آب و هوای امروز ساعتی 96799 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در فَگَلَِ

-14° 17.35 S -170° 43.117 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
08:40:51
0.16 1h
94 %
8.75 m/s
ESE
1013 hPa
light intensity shower rain
75
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:09
12:14
18:19
19:29
امروز
+25 °C
24 سپتامبر
1.08
83 %
10.82 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
79 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:09
12:14
18:19
19:29
فردا
+26 °C
25 سپتامبر
0
76 %
9.64 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
97 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:09
12:14
18:19
19:30
سهشنبه
+26 °C
26 سپتامبر
0
73 %
8.03 m/s
ESE
1013 hPa
overcast clouds
90 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
06:08
12:13
18:19
19:30
چهار شنبه
+26 °C
27 سپتامبر
0.64
80 %
7.32 m/s
SE
1011 hPa
light rain
51 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:07
12:13
18:19
19:30
پنج شنبه
+27 °C
28 سپتامبر
0.32
79 %
7.24 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
77 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:06
12:13
18:19
19:30
جمعه
+27 °C
29 سپتامبر
1.24
81 %
7.96 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
41 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:06
12:12
18:19
19:30
شنبه
+26 °C
30 سپتامبر
0.78
79 %
9.24 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
34 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:05
12:12
18:19
19:30
یکشنبه
+26 °C
1 اکتبر
1.09
78 %
11.4 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
53 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:04
12:12
18:19
19:30
دوشنبه
+26 °C
2 اکتبر
1.56
78 %
10.63 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
28 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:04
12:11
18:19
19:30
سهشنبه
+26 °C
3 اکتبر
6.26
81 %
9.2 m/s
E
1009 hPa
light rain
93 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:03
12:11
18:19
19:31
چهار شنبه
+27 °C
4 اکتبر
7.43
83 %
7.03 m/s
N
1009 hPa
light rain
84 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:02
12:11
18:19
19:31
پنج شنبه
+26 °C
5 اکتبر
0.11
81 %
6.86 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
74 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
جمعه
+26 °C
6 اکتبر
1.31
82 %
9.6 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
87 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
شنبه
+26 °C
7 اکتبر
1.83
83 %
10.21 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
90 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:20
19:31
یکشنبه
+26 °C
8 اکتبر
4.12
84 %
10.17 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
86 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:59
12:10
18:20
19:31
دوشنبه
+27 °C
9 اکتبر
2.68
82 %
8.82 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
66 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:59
12:09
18:20
19:32
آب و هوا در حال حاضر
light intensity shower rain
+25 °C
06:09
صبح
+25 °C
12:14
روز
+25 °C
18:19
شب
+26 °C
19:29
شب
+26 °C
میزان بارش 0.16 1h

رطوبت 94 %

سرعت باد 8.75 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فَگَلَِ -11:00
08:09:52
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...