پیش بینی آب و هوا در فَگَسَ

-14° 17.45 S -170° 43.117 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
02:59:30
0
74 %
6.67 m/s
ENE
1011 hPa
few clouds
14
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:40
12:28
18:15
19:28
امروز
+27 °C
10 اوت
1.71
79 %
7.15 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
23 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:40
12:28
18:15
19:28
فردا
+27 °C
11 اوت
0.21
72 %
6.51 m/s
NNE
1014 hPa
light rain
10 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
06:39
12:27
18:16
19:28
جمعه
+26 °C
12 اوت
1.56
77 %
7.33 m/s
SE
1014 hPa
light rain
24 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:39
12:27
18:16
19:28
شنبه
+26 °C
13 اوت
3.33
77 %
9.75 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
92 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:38
12:27
18:16
19:28
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
4.81
76 %
13.24 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
19 %
+26 °C
+26 °C
+25 °C
+26 °C
06:38
12:27
18:16
19:28
دوشنبه
+26 °C
15 اوت
3.39
74 %
13.85 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
53 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+26 °C
06:37
12:27
18:16
19:28
سهشنبه
+25 °C
16 اوت
0.29
54 %
11.52 m/s
SE
1012 hPa
light rain
95 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:36
12:26
18:16
19:29
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
49 %
6.24 m/s
SE
1011 hPa
overcast clouds
87 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:36
12:26
18:16
19:29
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
57 %
3.37 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
20 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:35
12:26
18:17
19:29
جمعه
+25 °C
19 اوت
0.15
76 %
4.27 m/s
SE
1013 hPa
light rain
31 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:35
12:26
18:17
19:29
شنبه
+26 °C
20 اوت
0.61
75 %
6.2 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
4 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:34
12:25
18:17
19:29
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0.31
72 %
8.16 m/s
SE
1015 hPa
light rain
42 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:25
18:17
19:29
دوشنبه
+26 °C
22 اوت
1.08
77 %
7.94 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
42 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:25
18:17
19:29
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
0.34
73 %
6.7 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
10 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:32
12:25
18:17
19:29
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
5.22
77 %
7.97 m/s
SE
1013 hPa
light rain
20 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:32
12:24
18:17
19:29
پنج شنبه
+25 °C
25 اوت
0.84
74 %
10.52 m/s
SE
1014 hPa
light rain
16 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:31
12:24
18:17
19:29
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+26 °C
06:40
صبح
+26 °C
12:28
روز
+27 °C
18:15
شب
+27 °C
19:28
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 6.67 m/s

جهت باد East-northeast
ابری و بارش 14

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
فَگَسَ -11:00
02:08:30
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...