پیش بینی آب و هوا در نُ'ُُلِ

-14° 18.95 S -170° 41.85 W
آب و هوا در حال حاضر
+27 °C
03:56:40
0
74 %
6.88 m/s
NE
1011 hPa
few clouds
12
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:40
12:27
18:15
19:28
امروز
+27 °C
10 اوت
1.57
79 %
7.04 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
21 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:40
12:27
18:15
19:28
فردا
+27 °C
11 اوت
0.21
72 %
6.37 m/s
NNE
1014 hPa
light rain
8 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
06:39
12:27
18:15
19:28
جمعه
+26 °C
12 اوت
1.76
77 %
7.25 m/s
SE
1014 hPa
light rain
19 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:39
12:27
18:16
19:28
شنبه
+27 °C
13 اوت
3.42
76 %
9.77 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
86 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:38
12:27
18:16
19:28
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
4.99
76 %
13.32 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
16 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+27 °C
06:37
12:27
18:16
19:28
دوشنبه
+26 °C
15 اوت
3.48
74 %
13.88 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
57 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+26 °C
06:37
12:26
18:16
19:28
سهشنبه
+25 °C
16 اوت
0.22
54 %
11.34 m/s
SE
1012 hPa
light rain
93 %
+25 °C
+26 °C
+25 °C
+24 °C
06:36
12:26
18:16
19:28
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
49 %
6.16 m/s
SE
1011 hPa
broken clouds
84 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:36
12:26
18:16
19:28
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
57 %
3.32 m/s
ESE
1013 hPa
few clouds
20 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:35
12:26
18:16
19:28
جمعه
+26 °C
19 اوت
0.13
76 %
4.22 m/s
SE
1013 hPa
light rain
27 %
+26 °C
+27 °C
+26 °C
+26 °C
06:35
12:26
18:17
19:29
شنبه
+27 °C
20 اوت
0.77
75 %
6.1 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
4 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:34
12:25
18:17
19:29
یکشنبه
+27 °C
21 اوت
0.36
72 %
8.29 m/s
SE
1015 hPa
light rain
47 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:33
12:25
18:17
19:29
دوشنبه
+27 °C
22 اوت
0.98
76 %
7.91 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
43 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:33
12:25
18:17
19:29
سهشنبه
+27 °C
23 اوت
0.24
74 %
6.68 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
9 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
06:32
12:25
18:17
19:29
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
4.97
77 %
7.95 m/s
SE
1013 hPa
light rain
17 %
+26 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:32
12:24
18:17
19:29
پنج شنبه
+26 °C
25 اوت
0.9
73 %
10.51 m/s
SE
1014 hPa
light rain
18 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+27 °C
06:31
12:24
18:17
19:29
آب و هوا در حال حاضر
few clouds
+27 °C
06:40
صبح
+27 °C
12:27
روز
+27 °C
18:15
شب
+27 °C
19:28
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 6.88 m/s

جهت باد NorthEast
ابری و بارش 12

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
نُ'ُُلِ -11:00
03:08:40
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...