سَتَلَ (ساموای امریکا) آب و هوای امروز ساعتی 96799 7، پیش بینی وضع هوا 10 روز | افغانستان | weather.town

پیش بینی آب و هوا در سَتَلَ

-14° 16.5 S -170° 41.434 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
10:04:45
0
77 %
10.29 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
94
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:09
12:14
18:18
19:29
امروز
+25 °C
24 سپتامبر
1.08
76 %
10.8 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
90 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:09
12:14
18:18
19:29
فردا
+25 °C
25 سپتامبر
0
76 %
9.63 m/s
ESE
1014 hPa
overcast clouds
97 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:09
12:14
18:18
19:29
سهشنبه
+25 °C
26 سپتامبر
0
73 %
8.02 m/s
ESE
1013 hPa
overcast clouds
89 %
+25 °C
+24 °C
+25 °C
+25 °C
06:08
12:13
18:19
19:30
چهار شنبه
+25 °C
27 سپتامبر
0.54
80 %
7.29 m/s
SE
1011 hPa
light rain
50 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:07
12:13
18:19
19:30
پنج شنبه
+26 °C
28 سپتامبر
0.21
79 %
7.21 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
77 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:06
12:13
18:19
19:30
جمعه
+26 °C
29 سپتامبر
1.22
81 %
7.95 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
40 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:06
12:12
18:19
19:30
شنبه
+26 °C
30 سپتامبر
0.77
79 %
9.23 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
33 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:05
12:12
18:19
19:30
یکشنبه
+26 °C
1 اکتبر
1.08
78 %
11.4 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
53 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:04
12:12
18:19
19:30
دوشنبه
+26 °C
2 اکتبر
1.59
78 %
10.62 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
28 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:03
12:11
18:19
19:30
سهشنبه
+26 °C
3 اکتبر
6.23
81 %
9.2 m/s
E
1009 hPa
light rain
92 %
+26 °C
+25 °C
+26 °C
+25 °C
06:03
12:11
18:19
19:30
چهار شنبه
+26 °C
4 اکتبر
7.53
83 %
7.02 m/s
N
1009 hPa
light rain
84 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:02
12:11
18:19
19:31
پنج شنبه
+25 °C
5 اکتبر
0.11
81 %
6.84 m/s
SSE
1012 hPa
light rain
73 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
جمعه
+25 °C
6 اکتبر
1.3
82 %
9.59 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
87 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
شنبه
+26 °C
7 اکتبر
1.83
83 %
10.2 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
90 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
یکشنبه
+26 °C
8 اکتبر
4.14
83 %
10.15 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
86 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:59
12:09
18:20
19:31
دوشنبه
+26 °C
9 اکتبر
2.71
82 %
8.8 m/s
ESE
1010 hPa
light rain
65 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
05:59
12:09
18:20
19:32
آب و هوا در حال حاضر
overcast clouds
+25 °C
06:09
صبح
+25 °C
12:14
روز
+25 °C
18:18
شب
+25 °C
19:29
شب
+25 °C
میزان بارش 0

رطوبت 77 %

سرعت باد 10.29 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 94

فشار 1014 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
سَتَلَ -11:00
10:09:46
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...