پیش بینی آب و هوا در تَفَنَنَِ

-14° 17.55 S -170° 39.733 W
آب و هوا در حال حاضر
+26 °C
03:49:06
0
83 %
1.54 m/s
1011 hPa
scattered clouds
40
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:39
12:27
18:15
19:28
امروز
+27 °C
10 اوت
1.5
79 %
7.12 m/s
ENE
1014 hPa
light rain
21 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
06:39
12:27
18:15
19:28
فردا
+27 °C
11 اوت
0.29
72 %
6.43 m/s
NNE
1014 hPa
light rain
8 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+27 °C
06:39
12:27
18:15
19:28
جمعه
+26 °C
12 اوت
1.5
77 %
7.3 m/s
SE
1014 hPa
light rain
22 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:38
12:27
18:16
19:28
شنبه
+26 °C
13 اوت
3.48
77 %
9.74 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
93 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:38
12:27
18:16
19:28
یکشنبه
+26 °C
14 اوت
4.91
76 %
13.22 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
16 %
+26 °C
+26 °C
+25 °C
+26 °C
06:37
12:27
18:16
19:28
دوشنبه
+26 °C
15 اوت
3.36
74 %
13.77 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
53 %
+26 °C
+24 °C
+25 °C
+26 °C
06:37
12:26
18:16
19:28
سهشنبه
+25 °C
16 اوت
0.29
54 %
11.53 m/s
SE
1012 hPa
light rain
93 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:36
12:26
18:16
19:28
چهار شنبه
+25 °C
17 اوت
0
49 %
6.15 m/s
SE
1011 hPa
overcast clouds
87 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:36
12:26
18:16
19:28
پنج شنبه
+25 °C
18 اوت
0
57 %
3.32 m/s
SE
1013 hPa
few clouds
22 %
+25 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:35
12:26
18:16
19:28
جمعه
+25 °C
19 اوت
0.14
75 %
4.28 m/s
SE
1013 hPa
light rain
30 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:34
12:25
18:16
19:28
شنبه
+26 °C
20 اوت
0.52
75 %
6.2 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
4 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:34
12:25
18:16
19:28
یکشنبه
+26 °C
21 اوت
0.19
71 %
8.18 m/s
SE
1015 hPa
light rain
37 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:25
18:17
19:28
دوشنبه
+26 °C
22 اوت
0.97
77 %
7.93 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
41 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:33
12:25
18:17
19:28
سهشنبه
+26 °C
23 اوت
0.4
73 %
6.67 m/s
ESE
1012 hPa
light rain
8 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:32
12:24
18:17
19:28
چهار شنبه
+26 °C
24 اوت
5.28
77 %
7.94 m/s
SE
1013 hPa
light rain
17 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:31
12:24
18:17
19:28
پنج شنبه
+25 °C
25 اوت
0.84
74 %
10.5 m/s
SE
1014 hPa
light rain
14 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:31
12:24
18:17
19:28
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+26 °C
06:39
صبح
+26 °C
12:27
روز
+27 °C
18:15
شب
+27 °C
19:28
شب
+27 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 1.54 m/s

جهت باد
ابری و بارش 40

فشار 1011 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
تَفَنَنَِ -11:00
03:08:06
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...