پیش بینی آب و هوا در ڤَتَِ

-14° 15.3 S -170° 40.517 W
آب و هوا در حال حاضر
+30 °C
13:07:30
0
74 %
5.66 m/s
E
1013 hPa
broken clouds
75
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
دیروز
+29 °C
5 اکتبر
5.31
75 %
9.59 m/s
ESE
1013 hPa
moderate rain
65 %
+29 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:01
12:10
18:19
19:31
امروز
+26 °C
6 اکتبر
5.07
78 %
9.88 m/s
ESE
1014 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
فردا
+26 °C
7 اکتبر
4.68
77 %
7.95 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
85 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:00
12:10
18:19
19:31
شنبه
+26 °C
8 اکتبر
3.2
76 %
6.59 m/s
NE
1010 hPa
light rain
30 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:59
12:09
18:20
19:31
یکشنبه
+26 °C
9 اکتبر
3.29
77 %
5.76 m/s
N
1011 hPa
light rain
12 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:20
19:32
دوشنبه
+26 °C
10 اکتبر
1.76
74 %
3.37 m/s
NNW
1012 hPa
light rain
68 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:58
12:09
18:20
19:32
سهشنبه
+26 °C
11 اکتبر
0.97
77 %
5.66 m/s
E
1012 hPa
light rain
59 %
+26 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:57
12:09
18:20
19:32
چهار شنبه
+27 °C
12 اکتبر
1.58
72 %
7.01 m/s
ENE
1012 hPa
light rain
18 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:57
12:08
18:20
19:32
پنج شنبه
+27 °C
13 اکتبر
2
78 %
6.76 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
22 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:56
12:08
18:20
19:32
جمعه
+27 °C
14 اکتبر
2.12
78 %
6.9 m/s
ENE
1011 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:55
12:08
18:20
19:33
شنبه
+27 °C
15 اکتبر
1.56
80 %
7.96 m/s
ESE
1013 hPa
light rain
15 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:55
12:08
18:21
19:33
یکشنبه
+27 °C
16 اکتبر
2.21
80 %
9.06 m/s
E
1013 hPa
light rain
13 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:21
19:33
دوشنبه
+27 °C
17 اکتبر
3.28
79 %
9.27 m/s
E
1013 hPa
light rain
14 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+26 °C
05:54
12:07
18:21
19:34
سهشنبه
+27 °C
18 اکتبر
4.63
78 %
9.03 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
85 %
+27 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:53
12:07
18:21
19:34
چهار شنبه
+26 °C
19 اکتبر
2.68
78 %
8.52 m/s
E
1011 hPa
light rain
55 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:07
18:21
19:34
پنج شنبه
+26 °C
20 اکتبر
1.61
79 %
6.97 m/s
ESE
1011 hPa
light rain
85 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
05:52
12:07
18:22
19:35
آب و هوا در حال حاضر
broken clouds
+30 °C
06:00
صبح
+26 °C
12:10
روز
+29 °C
18:19
شب
+26 °C
19:31
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 74 %

سرعت باد 5.66 m/s

جهت باد East
ابری و بارش 75

فشار 1013 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
ڤَتَِ -11:00
13:10:31
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...