پیش بینی آب و هوا در مُرَنت بَي

22° 24 N -74° 2 W
آب و هوا در حال حاضر
+25 °C
07:22:31
0
83 %
6.23 m/s
SSW
1011 hPa
clear sky
9
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:47
12:59
19:11
20:26
امروز
+26 °C
31 مارس
0.48
81 %
7.18 m/s
W
1011 hPa
light rain
0 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:47
12:59
19:11
20:26
فردا
+23 °C
1 آوریل
3.3
74 %
5.82 m/s
NNE
1014 hPa
moderate rain
92 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+24 °C
06:47
12:59
19:11
20:27
پنج شنبه
+23 °C
2 آوریل
0
61 %
4.85 m/s
N
1016 hPa
broken clouds
58 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
06:46
12:59
19:12
20:27
جمعه
+23 °C
3 آوریل
0
60 %
5.14 m/s
N
1017 hPa
broken clouds
51 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
06:45
12:58
19:12
20:28
شنبه
+23 °C
4 آوریل
0
59 %
3.76 m/s
NE
1018 hPa
broken clouds
62 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:44
12:58
19:13
20:28
یکشنبه
+23 °C
5 آوریل
0.5
67 %
5.63 m/s
NE
1020 hPa
light rain
38 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
06:43
12:58
19:13
20:29
دوشنبه
+23 °C
6 آوریل
0
64 %
6.6 m/s
ENE
1021 hPa
few clouds
16 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
06:42
12:58
19:13
20:29
سهشنبه
+24 °C
7 آوریل
0.98
72 %
6.68 m/s
E
1020 hPa
light rain
42 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
06:41
12:57
19:14
20:30
چهار شنبه
+24 °C
8 آوریل
0.96
78 %
6.94 m/s
ESE
1018 hPa
light rain
29 %
+24 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
06:40
12:57
19:14
20:30
پنج شنبه
+24 °C
9 آوریل
0
74 %
6.66 m/s
ESE
1017 hPa
sky is clear
1 %
+24 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:39
12:57
19:14
20:31
جمعه
+25 °C
10 آوریل
0
80 %
5.22 m/s
SSE
1015 hPa
scattered clouds
26 %
+25 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:38
12:57
19:15
20:31
شنبه
+26 °C
11 آوریل
0
86 %
5.01 m/s
S
1016 hPa
sky is clear
10 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:37
12:56
19:15
20:32
یکشنبه
+26 °C
12 آوریل
0
85 %
6.41 m/s
SE
1016 hPa
few clouds
19 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:37
12:56
19:15
20:32
دوشنبه
+26 °C
13 آوریل
0
83 %
6.61 m/s
SE
1016 hPa
sky is clear
6 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:36
12:56
19:16
20:33
سهشنبه
+26 °C
14 آوریل
0
81 %
2.97 m/s
ESE
1018 hPa
few clouds
12 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+25 °C
06:35
12:56
19:16
20:33
چهار شنبه
+26 °C
15 آوریل
0
79 %
7.7 m/s
ESE
1020 hPa
few clouds
15 %
+26 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:34
12:55
19:16
20:34
آب و هوا در حال حاضر
clear sky
+25 °C
06:47
صبح
+25 °C
12:59
روز
+26 °C
19:11
شب
+26 °C
20:26
شب
+26 °C
میزان بارش 0

رطوبت 83 %

سرعت باد 6.23 m/s

جهت باد South-southwest
ابری و بارش 9

فشار 1011 hPa

فاز ماهسه ماهه اول
زمان محلی
-
مُرَنت بَي -04:00
07:04:31
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...