پیش بینی آب و هوا در دُندَس تُون

26° 33 N -77° 5 W
آب و هوا در حال حاضر
+28 °C
22:07:46
0
72 %
4.9 m/s
ESE
1020 hPa
scattered clouds
41
+29 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:37
13:13
19:50
21:14
دیروز
+29 °C
6 اوت
2.33
71 %
8.21 m/s
E
1021 hPa
light rain
99 %
+29 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:36
13:14
19:51
21:15
امروز
+29 °C
7 اوت
1.15
71 %
6.69 m/s
ESE
1019 hPa
light rain
17 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:37
13:13
19:50
21:14
فردا
+29 °C
8 اوت
1.17
75 %
6.94 m/s
SE
1021 hPa
light rain
11 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:37
13:13
19:50
21:13
سهشنبه
+29 °C
9 اوت
0
70 %
6.11 m/s
E
1021 hPa
few clouds
21 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:38
13:13
19:49
21:12
چهار شنبه
+29 °C
10 اوت
0.11
67 %
5.05 m/s
E
1018 hPa
light rain
1 %
+29 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:38
13:13
19:48
21:11
پنج شنبه
+28 °C
11 اوت
0.47
67 %
3.59 m/s
SSE
1017 hPa
light rain
66 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:39
13:13
19:47
21:10
جمعه
+29 °C
12 اوت
2.97
64 %
4.6 m/s
S
1015 hPa
light rain
45 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:39
13:13
19:46
21:09
شنبه
+29 °C
13 اوت
8.67
68 %
5.43 m/s
SE
1016 hPa
light rain
77 %
+29 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:39
13:12
19:45
21:08
یکشنبه
+27 °C
14 اوت
12.51
78 %
8.16 m/s
SE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+27 °C
+28 °C
+27 °C
+28 °C
06:40
13:12
19:45
21:07
دوشنبه
+28 °C
15 اوت
22.78
69 %
8.96 m/s
S
1015 hPa
moderate rain
100 %
+28 °C
+28 °C
+28 °C
+27 °C
06:40
13:12
19:44
21:06
سهشنبه
+30 °C
16 اوت
3.55
65 %
6.02 m/s
SSE
1016 hPa
light rain
100 %
+30 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:41
13:12
19:43
21:05
چهار شنبه
+29 °C
17 اوت
2.2
70 %
4.98 m/s
SSE
1017 hPa
light rain
100 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:41
13:12
19:42
21:04
پنج شنبه
+29 °C
18 اوت
2.42
73 %
5.98 m/s
SE
1016 hPa
light rain
76 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:42
13:11
19:41
21:02
جمعه
+29 °C
19 اوت
7.46
69 %
6.41 m/s
ESE
1017 hPa
moderate rain
61 %
+29 °C
+28 °C
+28 °C
+28 °C
06:42
13:11
19:40
21:01
شنبه
+29 °C
20 اوت
1.8
67 %
7.11 m/s
SE
1017 hPa
light rain
19 %
+29 °C
+28 °C
+29 °C
+28 °C
06:43
13:11
19:39
21:00
یکشنبه
+29 °C
21 اوت
8.1
72 %
4.15 m/s
SSE
1017 hPa
moderate rain
98 %
+29 °C
+29 °C
+29 °C
+28 °C
06:43
13:11
19:38
20:59
آب و هوا در حال حاضر
scattered clouds
+28 °C
06:37
صبح
+28 °C
13:13
روز
+29 °C
19:50
شب
+28 °C
21:14
شب
+28 °C
میزان بارش 0

رطوبت 72 %

سرعت باد 4.9 m/s

جهت باد East-southeast
ابری و بارش 41

فشار 1020 hPa

فاز ماهپر شده
زمان محلی
-
دُندَس تُون -04:00
22:08:24
بارگیری شرایط آب و هوایی داده ها...